Maksimal studietid

På MBA og masteruddannelser er der en maksimal studietid, hvilket betyder, at du skal færdiggøre dit studie, inden den maksimale studietid udløber. Den maksimale studietid tælles fra første indskrivning. 

Der gives kun dispensation fra maksimal studietid i helt ekstraordinære situationer (såsom alvorlig sygdom eller lignende).

Maksimal studietid:

  • MBA: 6 år
  • Master i Skat: 6 år
  • Master i IT: 6 år
  • Master i digital innovation: 6 år
  • Master i Rusmidler: 4 år