Orlov og barsel

Orlov

Det er ikke muligt at tage orlov på master eller MBA.

Der er dog ikke krav om studieaktivitet hvert semester, så du kan vælge at have et semester eller to uden fag. Du skal selv huske, hvornår fag udbydes igen, fristen for at tilmelde sig fag samt at du kan færdiggøre studiet inden for den maksimale studietid

Hvis du ønsker at udmelde dig studiet, skal du være opmærksom på forskellige elementer. Du kan finde procedure for udmeldelse her.  

Barsel

Du behøver ikke at søge om barselsorlov fra dit studie. Hvis du ønsker at holde barselsorlov, kan du blot undlade at tilmelde dig fag i de pågældende semestre. Vær dog opmærksom på, om du fortsat kan færdiggøre studiet inden for den maksimale studietid. 

Hvis du derimod ønsker at tage fag, mens du er på barsel, må du gerne det. Du kan vælge at følge studiet som normeret eller tage færre fag, mens du er på barsel. Denne vejledning gælder alene i forhold til dine studier på BSS. Du skal selv undersøge, om du er underlagt andre regler i forhold til om du må være studieaktiv under din barsel, f.eks. hvis du modtager barsels dagpenge fra det offentlige.