Master i IT

Hvad laver studienævnet?

Studienævnet tilrettelægger sammen med studielederen og studieadministrationen din uddannelse.

Som studerende er det dig, der oplever undervisningen, fagenes sammenhæng, eksamensformerne mv. Og det er dig, der skal bruge uddannelsen fremover. Derfor er det vigtigt, at du er med ved bordet, når din uddannelse skal tilrettelægges, udvikles og evalueres.

I studienævnet har du mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelse af undervisningen, eksamensformer, indholdet i studieordningen, evaluering af undervisningsforløb, dispensationssager og meget mere.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt mellem undervisere og studerende. Repræsentanterne vælges ind i studienævnet i forbindelse med universitetsvalget.

Vi har brug for dig i studienævnet!

Gode grunde til selv at arbejde i studienævnet

Som medlem i studienævnet får du:

  1. Reél indflydelse på dit studie og din hverdag. Du er med til at træffe vigtige beslutninger om f.eks. opbygningen af studieordninger, planlægning af eksamen og evaluering af undervisningen.
  2. Mulighed for at bidrage med idéer på et højt organisatorisk niveau i en stor, kompleks og politisk organisation.
  3. Et stærkt fagligt netværk

Sådan kommer du ind i studienævnet

Det kan lyde omstændigt at stille op til valg som studienævnsrepræsentant. Men det er ikke så svært. Og vi har brug for dig.
________

Sådan gør du:

  1. Gå ind på den centrale side for universitetsvalg for studerende på https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/valg-til-studerende.
  2. Opstillingsperioden er 10.-14. oktober. I denne periode vil links til valgsystemet E-vote være tilgængelig, hvor du kan registrere dig som kandidat til studienævnet.
  3. I november stemmes der i E-vote mellem de opstillede kandidater – og folk vælges ind. Der er sjældent kampvalg.

________

Du finder vejledninger på valgsiderne, op til – og under opstillingsperioden. Og du kan altid kontakte valgsekretariatet med konkrete spørgsmål på valg@au.dk.

Vil du vide mere?

Tag endelig fat på os. Vi er klar til at besvare dine spørgsmål og tage en uforpligtende snak om, hvad det indebærer at sidde i studienævnet.

Har du input til studienævnet?

Husk, at du som studerende altid kan henvende sig til studienævnet, hvis du har konkrete forslag eller idéer omkring dit studie, som skal på dagsordenen i studienævnet.

Dispensation

En dispensation er en undtagelse fra de sædvanlige og faste regler, der gælder for din uddannelse. Dispensationsationsansøgninger behandles i studienævnet.

Uddybende beskrivelse af arbejdet

Du kan se den officielle, uddybende beskrivelse af studienævnets arbejdsområder i forretningsordenen for studienævn