MBA

  • Stil op til studienævnet i oktober

Hvad laver studienævnet?

Studienævnet tilrettelægger sammen med studielederen og studieadministrationen din uddannelse.

Som studerende er det dig, der oplever undervisningen, fagenes sammenhæng, eksamensformerne mv. Og det er dig, der skal bruge uddannelsen fremover. Derfor er det vigtigt, at du er med ved bordet, når din uddannelse skal tilrettelægges, udvikles og evalueres.

I studienævnet har du mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelse af undervisningen, eksamensformer, indholdet i studieordningen, evaluering af undervisningsforløb, dispensationssager og meget mere.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt mellem undervisere og studerende, som vælges ind i forbindelse med universitetsvalget hvert år.

Vi har brug for dig og dine input i studienævnet.
De fleste møder afholdes online – så det er nemt for dig at deltage på distancen.

Hvad får du ud af at sidde i studienævnet?

Som medlem i studienævnet får du:

  1. Réel indflydelse på dit studie og din hverdag. Du er med til at træffe vigtige beslutninger om f.eks. udvikling af studiet og eksamensformer, vægtningen af forskellige projektforløb, evaluering af undervisningen mv.
  2. Erfaring med at arbejde i en stor, kompleks og politisk organisation, hvor du får mulighed for at bidrage med idéer på et højt organisatorisk niveau .
  3. Et stærkt fagligt netværk med undervisere, ledelse og andre MBA-studerende.
  4. Et godt kendskab til de politiske og samfundsmæssige rammer der arbejdes under.


OBS: Langt de fleste møde afholdes online - så det er nemt at deltage på distancen.

Sådan kommer du ind i studienævnet

Det kan lyde omstændigt at stille op til valg som studienævnsrepræsentant. Men det er ikke så svært. Og vi har brug for dig.
________

Sådan gør du:

  1. Gå ind på den centrale side for universitetsvalg for studerende på https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/valg-til-studerende.
  2. Opstillingsperioden er i oktober. I denne periode vil links til valgsystemet E-vote være tilgængelig, hvor du kan registrere dig som kandidat til studienævnet.
  3. I november stemmes der i E-vote mellem de opstillede kandidater – og folk vælges ind. Der er sjældent kampvalg.

________

Du finder vejledninger på valgsiderne, op til – og under opstillingsperioden. Og du kan altid kontakte valgsekretariatet med konkrete spørgsmål på valg@au.dk.

Kontakt

Tag endelig fat på en af studienævnsrepræsentanterne fra MBA studienævnet. Vi er klar til at besvare dine spørgsmål og tage en uforpligtende snak om, hvad det indebærer at sidde i studienævnet.

Har du input til studienævnet?

Husk, at du som studerende på MBA-studiet altid kan henvende sig til studienævnet, hvis du har konkrete forslag eller idéer omkring dit studie, som skal på dagsordenen i studienævnet.

Dispensation

En dispensation er en undtagelse fra de sædvanlige og faste regler, der gælder for din uddannelse. Dispensationsationsansøgninger behandles i studienævnet.

Uddybende beskrivelse af arbejdet

Du kan se den officielle, uddybende beskrivelse af studienævnets arbejdsområder i forretningsordenen for studienævn