MBA

Den fulde MBA-uddannelse består af 60 ECTS, fordelt på tre fag, svarende til 15 ECTS som alle studerende skal bestå, samt 30 ECTS, som skal vælges fra tre fagblokke.

Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt og metodemodul på 15 ECTS.

30 ECTS kan vælges fra tre fagblokke, centreret omkring følgende kategorier:

 • Økonomi
 • Organisation
 • Markedsinnovation

Studerende kan frit vælge to fag fra hver blok, svarende til 10 ECTS pr. blok.

Planlægning af dit studie

Inden du tilmelder dig, fag kan du overveje: 

 • Hvordan du ønsker at sammensætte dine fag på MBA uddannelsen?
 • Er der valgfag, som du ikke vil undvære? I hvilke semestre udbydes de? 
 • Hvordan passer det i forhold til planlægningen af de obligatoriske fag? 
 • Hvor mange fag ønsker du per semester? 

Du kan bruge det fremtidige fagudbud (Fagudbud 2 år frem) samt ovenstående grafik i din planlægning.

Vær opmærksom på at fagene udbydes fast henover de næste 2 år. 

Fag i efteråret 2024

I efteråret 2024 kan du tilmelde dig nedenstående fag. 

Strategi

Industriøkonomi

Business Intelligence

Innovationsledelse

Den ditigale organisation (mere information om studieturen kommer senere)

Masterprojekt og metode

Du tilmelder dig ved at logge ind på mitstudie.au.dk og derigennem ind i selvbetjeningen.  

Du finder skema for fagene her. 

Fag i foråret 2024

I foråret 2024 kan du tilmelde dig nedenstående fag.

Virksomhedsøkonomi 

HRM 

Markedsrelationer 

Finansiering

Masterprojekt og metode 

Du tilmelder dig ved at logge ind på mitstudie.au.dk og derigennem ind i selvbetjeningen.  

Du finder skema for fagene her.

Fagudbud 2 år frem

Alle studerende skal bestå:

 • Alle de obligatoriske fag 
 • 2 valgfag per valgfagsblok (økonomi, organisation, markedsinnovation)

Alle fag er 5 ECTS undtagen Masterprojekt som er 15 ECTS

Semester Obligatoriske fag Valgfag
Økonomi Organisation Markeds-innovation
Efterår 2024 Industriøkonomi
Strategi
Masterprojekt og metode
Business intelligence Den digitale organisation (studietur) Innovations- ledelse
Forår 2025 Finansiering
Masterprojekt og metode
Makroøkonomi Forhandling Forretningsmodel- udvikling
Efterår 2025 Industriøkonomi
Strategi
Masterprojekt og metode
Virksomhedens internationalise- ring Forandrings- ledelse Digital innovation
(studietur)
Forår 2026 Finansiering
Masterprojekt og metode
Virksomheds-økonomi HRM Markeds- relationer

Fordeling af pladser på fag

Der kan opstå en situation hvor der er flere tilmeldinger end pladser på et fag. I den situation vil vi fordele pladserne efter ”først til mølle” princippet.

Du, som er i gang med MBA uddannelsen, får første prioritet.

Hvis der ikke er nok tilmeldinger til et fag, aflyser vi faget og du vil blive kontaktet og få mulighed for at vælge et nyt.

Sådan tilmelder du dig undervisning

Frist for tilmelding:

Efterår: Tilmeldingsrunde fra 1. marts til 1. maj til fag i efteråret (perioden er forbeholdt ændringer). - Der er åbnet for eftermelding til efteråret 2024 frem til 8. august 2024.

OBS frist for tilmelding til Masterprojekt og metode er 28. maj 2024.

OBS frist for tilmelding til Den digitale organisation  er 2. juni 2024.

Forår: Tilmeldingsrunde fra 1. oktober til 1. november til fag i foråret (perioden er forbeholdt ændringer).

-----------------------------------------------------------------------------------

Trin 1: Du tilmelder dig fag i selvbetjeningen

Trin 2: Tjek i selvbetjeningen at din tilmelding står som ”under behandling” når du har tilmeldt dig

Trin 3: Efter tilmeldingsfristen behandler vi alle tilmeldingerne

Trin 4: Senest 6 uger efter tilmeldingsfristen ændrer vi din status til ”tilmeldt” hvis tilmeldingen er godkendt

Trin 5: Når din tilmelding er godkendt, sender vi din faktura.

Din tilmeldingsstatus kan af tekniske årsager stå som afvist. Hvis vi ikke kan godkende din tilmelding, kontakter vi dig på din studiemail.

Hvordan og hvornår modtager du din faktura?

Når du kan se, at din tilmelding er godkendt i selvbetjeningen, modtager du eller din virksomhed fakturaen indenfor 1 uge. 

Det er din virksomhed der afgør, hvordan de vil modtage den.  Det kunne f.eks. være på:

 • EAN nummer
 • Firmaets e-boks
 • Firmaets faktureringsmail

Hvis du selv betaler, modtager du fakturaen i din private e-boks.

Er du studerende på 2014-2020 studieordning?

Hvis du fortsat er på 2014 eller 2020 studieordningen, så anbefaler vi at du kontakter studievejledningen og lægger en studieplan. Generelt anbefaler vi at du overflytter til studieordning 2021, hvis det er muligt.

Du finder mere information omkring studieordningsændringerne her. 

Hvordan kan jeg se, hvilken studieordning jeg er på?

Når du begynder på din uddannelse, bliver du indskrevet på den aktuelle (nyeste) studieordning, men der kan også være andre aktive studieordninger for din uddannelse.

Du kan se, hvilken studieordning du er indskrevet på, ved at logge på mitstudie.au.dk og klikke dig ind på 'Min studieordning'.

Her finder du et overblik over de fag, der indgår i din uddannelse og et link til selve studieordningen.

Hvis du ikke kan finde din studieordning på mitstudie.au.dk, kan du finde den via din uddannelsesoversigt på selvbetjeningen.

Kontakt

Har du spørgsmål til din studieplanlægning, kontakt studievejledningen 

Har du spørgsmål omkring din tilmelding, fakturering og selvbetjening, kontakt studieadministrationen på evu.bss@au.dk

Har du spørgsmål til hvor du kan finde mere information, kontakt student services, studentservices.bss@au.dk