Analyse af Echelle-spektre med høj opløsning

Titel Analyse af Echelle-spektre med høj opløsning

Vejleder Søren Frandsen

Fagområde Astronomi - eksperimentel

Abstract En række nye spektrografer med høj opløsning er taget i drift bl.a. på ESO. Reduktioner af sådanne spektre ønskes gennemført bl.a. med henblik på bestemmelse af radialhastigheder og ækvivalentbredder. Der foreligger allerede udviklede programmer og algoritmer, men disse kan forbedres. Blandt mulige astronomiske emner kan tænkes: Planeteftersøgning, differentielle studier af variable versus ikke variable stjerner, studier af pletter på stjerners overflade og meget andet.