Overfladereaktioner i rummet

Titel: Overfladereaktioner i rummet.

Vejleder: Liv Hornekær

Område: Laboratorie astrofysik og overfladefysik

Abstract: 
Det er i løbet af de seneste år blevet klart, at overflade reaktioner på interstellare støvkorn spiller en stor rolle for den termiske og kemiske udvikling af de interstellare støvskyer, hvor nye stjerner dannes. Vha. Skanne Tunnel Mikroskopi (STM), Termisk Desorptions Spektroskopi (TDS), samt laserteknikker forsøger vi at studere astrofysisk relevante overflade reaktioner. Vi genskaber interstellare betingelser i laboratoriet og studerer så reaktioner mellem enkelte atomer på astrofysisk relevante overflader. Du kan finde yderligere information om mulige projekter indenfor dette område på vores hjemmeside: www.phys.au.dk/surface-dynamics