Interstellare overfladereaktioner

Titel: Interstellare overfladereaktioner

Vejleder: Liv Hornekær

Fagområde: Eksperimentel astronomi og overfladefysik

Abstract: Det er i løbet af de seneste år blevet klart for astrofysikere, at overflade reaktioner på interstellare støvkorn spiller en stor rolle for den termiske og kemiske udvikling af de interstellare støvskyer, hvor nye stjerner dannes. F.eks. er dannelsen af molekylær brint på støvkorn en af de vigtigste faktorer når det kommer til at bestemme den tid det tager at danne nye stjerner. Vi forsøger at genskabe interstellare betingelser i laboratoriet og studerer så reaktioner mellem enkelte atomer på astrofysisk relevante overflader vha. state-of-the-art overfladefysik teknikker. Hvis du er interesseret i at bidrage til dette krydsfelt mellem overfladefysik og astronomi, så kom og hør mere om hvad der sker i laboratoriet lige nu.