Forståelse af Stjernedannelse

Titel Forståelse af Stjernedannelse

Vejleder David Field

Fagområde Astrofysik

Abstract Bestemmelse af tryk, temperatur, materiel tilførsel til områder hvor stjerner dannes, idet der benyttes observationer af hydrogen i rummet.