Entropi, Tid, Kausalitet, Kosmologi

Titel Entropi, Tid, Kausalitet, Kosmologi

Vejleder Helge Kragh

Fagområde Videnskabshistorie

Abstract Siden Clausius indførte entropiloven har den spillet en vigtig kosmologisk og filosofisk rolle, bl.a. i forsøget på at forstå "tidens retning" og i fremskrivninger af universets skæbne. Vigtige personer i denne diskussion har været Boltzmann, Poincare og Eddington. Emnet er særdeles rigt og giver indblik i nogle af fysikkens grundlagsproblemer samt deres konsekvenser for verdensbilledet, herunder også konsekvenser af en teologisk art.