Formidling på Steno Museet af en historisk videnskabelig opdagelse

Titel Formidling på Steno Museet af en historisk videnskabelig opdagelse

Vejleder Kurt Møller Pedersen.

Abstract Projektet går ud på, at den studerende skal sætte sig ind i de historiske omstændigheder vedrørende en opdagelse, et fænomen eller en lov i fysik, kemi, astronomi - ja endda en matematisk erkendelse. Derpå skal den studerende i samarbejde med en medarbejder ved Steno Museet og museets værksted bygge en opstilling, der illustrerer eller reproducerer opdagelsen, gerne på en sådan måde, at besøgende på museet, specielt skoleelever, kan arbejde med opstillingen, f.eks. ved at der kan hentes data ud af den. Endelig skal den studerende udarbejde en øvelsesvejledning.
Eksempler: Archimedes' lov, skråplansopstillinger, elektriske forsøg, kaosmaskiner, …