Steady state-modellen for universet

Titel Steady state-modellen for universet

Vejleder Helge Kragh.

Abstract Denne teori, foreslået i 1948 som et alternativ til big bang-teorien, er i dag forladt, men den har stor historisk interesse og spillede en afgørende rolle i kosmologien indtil ca. 1965. Hvad gik teorien ud på, og hvorfor måtte den opgives som en troværdig kosmologisk teori?