Neutrinoens historie

Titel Neutrinoens historie

Vejleder Helge Kragh.

Abstract Neutrinoen, foreslået som en hypotetisk partikel i 1930, har en bemærkelsesværdig historie der illustrerer centrale aspekter i partikelfysikkens udvikling og som også er instruktiv mht. filosofiske opfattelser i fysikken (bl.a. realismeproblemet).