Specialekontrakt - medicin

HE_Specialekontrakt_medicin_ny_ordning

Dansk eller engelsk?
Du vælger selv, om du ønsker at udfylde specialekontrakten på dansk eller engelsk.
Dine kontaktinformationer
Vejleders kontaktinformationer

Vælg din vejleders afdeling - kun ved ansættelse på klinisk institut

Vælg den afdeling, som din vejleder er ansat på. Vælg kun ét sygehus og dermed én afdeling og ignorer de andre drop-down lister.
Hvis du ikke kan finde din vejleders sygehus og/eller afdeling, så udfyld feltet nederst.
Evt. medvejleders kontaktinformationer
Informationer om opgaven
Formalia
Samtykke
Send
Når du har trykket Send, bliver du stillet videre til en side, hvor du skal tjekke dine oplysninger.

1. Er alle dine indtastede oplysninger korrekte, skal du trykke på "Indsend".

2. Du vil modtage en bekræftelsesmail på den mail, du har opgivet i skemaet.

3. Det er derfor vigtigt, at du tjekker, at du har tastet den korrekte mailadresse (ditstudienummer@post.au.dk)

Hvad sker der når du har sendt ansøgningen? 

1. Den kursusansvarlige (studieleder Janne Lebeck) behandler alle ansøgninger løbende og senest lige efter ansøgningsfristen hhv. den 15. august / 15. januar.

2. Der tages stilling til vejleders kvalifikationer og opgavens overordnede indhold jf. kravene til studieordningen.

3. Du og din vejleder får direkte besked om ansøgningen godkendes, kræver revision eller ikke kan godkendes som speciale.

4. Forhåndsgodkendelsen er ikke et kvalitetsstempel for niveauet af specialeopgaven, som alene vurderes ift. opfyldelse af studieordningens læringsmål.

Frist for tilmelding

Tilmelding til specialet

  • 1.-5. maj (speciale i efteråret)

  • 1.-5. nov. (speciale i foråret)

Aflevering af specialekontrakt

  • 15. august (speciale i efteråret)
  • 15. januar (speciale i foråret)