Undervisning Bachelor

Overblik over undervisningen

Hvornår er der undervisning?

 • Undervisningen starter i den uge d. 1. februar ligger i (forårssemesteret)
 • Undervisningen starter i den uge d. 1. september ligger i (efterårssemesteret)
 • Din undervisning kan ligge på alle hverdage i løbet af semestret.
 • Der er ikke teoretisk undervisning mellem jul og nytår.
 • Der kan være teoretisk undervisning i dagene op til påske. 
 • Din undervisning ligger som hovedregel fra 8-18 mandag til torsdag og 8-16 fredag.
 • Dagen for kapsejladsen forsøger vi at friholde for undervisning. 
 • Faglig dag er friholdt fra undervisning og klinik fra kl. 11.00. 
   

Her finder du info om undervisningen

timetable.au.dk

Du finder tid og sted for al undervisning på Health i timetable.

 • Forårets kurser kan du normalt se i timetable sidst i oktober.
 • Efterårets kurser kan du normalt se i timetable sidst i april.  
   

STADS

Du tilmelder dig undervisningen via studieselvbetjeningen STADS i perioden 1. -5. november og 1.-5. maj. 


mitstudie.au.dk

Når du er tilmeldt undervisningen og sat på et hold, kan du se din personlige timeplan (skema) på mitstudie.au.dk.

 • Du kan normalt se din personlige timeplan for forårssemesteret i midten af december. 
 • Du kan normalt se din personlige timeplan for efterårssemesteret i midten af juni.
   

Brightspace

Kommunikation fra underviseren angående pensum, opgaver osv. foregår i Brightspace. 
 

Kursuskataloget

Alle kurser har en side med uddybende beskrivelser i kursuskataloget. Her finder du også navn på kursusansvarlig og information om undervisningsformen.

Bacheloruddannelsens opbygning

Tilmeldingsfrister BA

Tilmelding til undervisning og tilmelding af læsegrupper:

 • 1.- 5. november for tilmelding til forårssemesteret

 • 1.- 5. maj for tilmelding til efterårssemesteret

Bemærk, der er andre tilmeldingsfrister for Empirisk bachelorprojekt og Projektorienteret valgfag

Når du er tilmeldt undervisningen i et kursus, er du automatisk også tilmeldt eksamen.