Undervisning Kandidat

Ny visning af undervisningsplaner og skemaer


Vi er i gang med at ændre den måde, du finder dine undervisningsplaner og dit personlige skema på kandidatuddannelsen i medicin.

Fremover bliver det via timetable og mitstudie (som på bacheloruddannelsen). 

Ændringen sker gradvist - og vi starter med 1. semester i efteråret 2024. 

Læs mere om ændringen her 

Overblik over undervisningen

Hvornår er der undervisning?

  • Undervisningen starter i den uge d. 1. februar ligger i (forårssemesteret)
  • Undervisningen starter i den uge d. 1. september ligger i (efterårssemesteret)
  • Din undervisning kan ligge på alle hverdage i løbet af semestret.
  • Der er ikke teoretisk undervisning mellem jul og nytår.
  • Der kan være teoretisk undervisning i dagene op til påske. 
  • Din undervisning ligger som hovedregel fra 8-18 mandag til torsdag og 8-16 fredag.
  • Dagen for kapsejladsen forsøger vi at friholde for undervisning. 
  • Faglig dag er friholdt fra undervisning og klinik fra kl. 12.00. (Første fredag i hhv. marts og oktober)


Her finder du info om undervisningen

STADS

Du tilmelder dig undervisningen via studieselvbetjeningen STADS i perioden 1. -5. november og 1.-5. maj. 

Læs om tilmelding til undervisning her
 

Mails om holdfordeling og klinik

Health Studier skriver til dig på din au-mail, når holdfordelingen er på plads. Der vil du kunne se hvilket hold, du er kommet på. 

Du får praktisk information fra klinikstederne på din au-mail eller din regionsmail. 
 

Læseplaner og rotationsskemaer

I læseplanen kan du se hvor og hvornår der er klinik og undervisning for de enkelte hold.

I rotationsskemaet kan du se, hvilke forløb, du skal have hvornår. 

Hent læseplaner og rotationsskemaer her

Du har mulighed for at abonnere på de forskellige læseplaner/skemaer, så du får opdateringer og ændringer løbende - fx på din telefon.

Abonnér på kurserne på kandidatuddannelsen her
 

Brightspace

Kommunikation fra underviseren om pensum, opgaver osv. foregår i Brightspace
 

Kursuskataloget

Alle kurser har en side med formelle krav og obligatoriske elementer i kursuskataloget.

Der finder du også navn på kursusansvarlig og information om undervisningsformen.

Kandidatuddannelsens opbygning

Vigtige datoer - efterår

Tilmeldingsfrister KA


Tilmelding til undervisning og tilmelding af læsegrupper:

  • 1.- 5. november for tilmelding  til undervisning i forårssemesteret

  • 1.- 5. maj for tilmelding til undervisning i efterårssemesteret

Bemærk, der er andre tilmeldingsfrister for Projektforløb på 3. semester

Når du er tilmeldt undervisningen i et kursus, er du automatisk også tilmeldt eksamen.