Tilmelding til undervisning

Sådan bliver du tilmeldt undervisning

Når du starter på kandidaten, bliver du automatisk tilmeldt undervisningen på dit 1. semester. 

På alle andre semestre skal du selv sørge for at blive tilmeldt. 
 

Du skal tilmelde dig via Stads

Du tilmelder dig undervisningen via studieselvbetjeningen (STADS), i perioden:

  • 1.-5. maj (efterårets undervisning)
  • 1. -5. november (forårets undervisning) 
     

Du bliver automatisk tilmeldt eksamen, når du tilmelder dig undervisningen i et fag.
​​​​​

Din tilmelding er bindende

Din tilmelding er bindende, når tilmeldingsperioden er slut.

Ønsker du at blive frameldt et kursus efter tilmeldingsperioden, skal du søge en dispensation. 

Når du har tilmeldt dig i STADS, kan du følge din studieplan via "studieoverblik" på mitstudie.au.dk

Tilmelding og prioritering af valgfag

Tilmelding og prioritering af valgfag foregår i STADS. 


Forskelligt hvordan du skal prioritere

Prioritering af valgfag på kandidatuddannelsen er anderledes end du har været vant til på bacheloruddannelsen. 

Læs hvordan du skal prioritere her: 

Tilmeld din læsegruppe

Er du i en læsegruppe, skal du huske at tilmelde din læsegruppe samtidig med, at du tilmelder dig undervisningen. Så gør vi, hvad vi kan, for at tage hensyn til jeres læsegrupper, når vi placerer jer på hold.

Som regel kan vi tage hensyn til alle læsegruppeønsker, men der er nogle situationer, hvor det ikke kan lade sig gøre. 

Fristen for at tilmelde din læsegruppe er den samme frist som for at tilmelde dig undervisningen (1.-5. maj og 1.-5. november). 


Tilmelding via STADS

Tilmelding af læsegrupper foregår i STADS selvbetjening. 

Der behøver kun at være én tilmelding pr. læsegruppe, så det er nok, hvis én fra gruppen tilmelder alle medlemmer gruppen.


I skal tilmelde læsegruppen hvert semester

I skal tilmelde jeres læsegruppe forud for hvert semester, da vi laver holdfordeling forfra hver gang, der har været undervisningstilmelding. 

Eksempler:

I er på 3. semester i foråret 2023 og skal tilmelde jeres læsegruppe for det kommende semester: Senest 5. maj 2023 skal I tilmelde jeres læsegruppe 4. semester for efteråret 2023.

I er på 3. semester i efteråret 2023 og skal tilmelde jeres læsegruppe for det kommende semester: Senest 5. november 2023 skal I tilmelde jeres læsegruppe 4. semester for foråret 2024.

Tilmelding til specialet

  • Hvis du skriver dit speciale på 4. semester, tilmelder du dig som normalt via STADS i semesteret forinden.
  • Health Studieservice tilmelder dig automatisk specialet, hvis du ikke har afleveret din speciale, når du kommer til dit 6. semester.

Du kan læse meget mere om specialet på medicin her

Tilmeldingsfrister KA


Tilmelding til undervisning og tilmelding af læsegrupper:

  • 1.- 5. november for tilmelding  til undervisning i forårssemesteret

  • 1.- 5. maj for tilmelding til undervisning i efterårssemesteret

Bemærk, der er andre tilmeldingsfrister for Projektforløb på 3. semester

Når du er tilmeldt undervisningen i et kursus, er du automatisk også tilmeldt eksamen.