Tilmelding til undervisning

Sådan bliver du tilmeldt undervisning

Du skal selv tilmelde dig undervisningen på kandidatuddannelsen i medicin. 
 

Tilmeld dig via Stads

Du tilmelder dig undervisningen via studieselvbetjeningen (STADS), i perioden:

 • 1.-5. maj (efterårets undervisning)
 • 1. -5. november (forårets undervisning) 


Sådan gør du 
 

 • Log på STADS 

 • Under menuen undervisning vælger du “tilmeld” 

 • Vælg de kurser, du ønsker at tilmelde dig 

 • Vælg “Bekræft tilmelding” 

 • Du er først tilmeldt, når du får et billede med overskriften “Registrering af tilmeldinger”

Du bliver automatisk tilmeldt eksamen, når du tilmelder dig undervisningen i et fag.


Tjek din tilmelding 

Det er en god idé, du lige dobbelttjekker, at du er korrekt tilmeldt.  

Sådan gør du:  

 • Log på STADS 

 • Vælg menuen “Undervisning” 

 • Klik på “Vis til- og afmeldinger” 

 • Tjek at du er tilmeldt de kurser, du ønsker. 


Din tilmelding er bindende

Din tilmelding binder, når tilmeldingsperioden er slut.

Ønsker du at blive frameldt et kursus efter tilmeldingsperioden, skal du søge en dispensation. 

Tilmelding til kurser efter tilmeldingsfristen

Det er muligt at komme på venteliste, hvis du ønsker at blive eftertilmeldt undervisning efter tilmeldingsfristen 5. maj/5. november. 

Du skal være opmærksom på, at du er noget dårligere stillet i den situation:  

 • Alle studerende, der tilmelder sig inden for fristen, bliver fordelt på hold først   
 • Vi kan ikke garantere dig en plads, hvis du tilmelder dig efter fristen
 • Vi tager ikke højde for evt. læsegrupper, hvis du tilmelder dig efter fristen
 • Du har ikke mulighed for at ønske et bestemt hold.

 

Sidste frist for at søge om at blive eftertilmeldt undervisning

 • Du kan søge om at blive eftertilmeldt frem til semesterstart
 • Semesteret starter mandag i uge 5 og mandag i uge 35
   

Sådan søger du om at blive eftertilmeldt undervisning

 1. Udfyld eftertilmeldingsformularen med de kurser, du ønsker at blive eftertilmeldt (link er aktivt efter 5. maj/5. november)
 2. Når du har sendt formularen, kommer du på venteliste på de kurser, du ønsker at blive eftertilmeldt. 
   

Vi behandler ventelisten 2 gange pr. semester 

Vi behandler ventelisten første gang midt i december (ved tilmelding til forårets undervisning) og midt i juni (ved tilmelding til efterårets undervisning). 

Vi forventer at behandle ventelisten anden gang midt i januar (ved tilmelding til forårets undervisning) og midt i august (ved tilmelding til efterårets undervisning).  

Du får svar på mail om du har fået plads, så snart vi har behandlet ventelisten. 
 

Sådan fordeler vi jer på kurser/hold med ledige pladser 

Er der plads på et kursus fylder vi op med studerende fra ventelisten efter “først-til-mølle-princippet”. 

Er der plads på flere hold på et kursus med ledige pladser, kommer du på det hold, hvor der er færrest tilmeldte.   
 

Din eftertilmelding binder, hvis du får plads 

Får du plads på et kursus, du har søgt om at blive eftertilmeldt, binder denne tilmelding. Det samme gør undervisning, du evt. har tilmeldt dig inden for tilmeldingsfristen. 

Vil du gerne framelde et kursus, du har fået plads på ved eftertilmelding, skal du søge en dispensation. 

Har vi ikke behandlet din ansøgning endnu, kan du dog godt komme af ventelisten igen. Du sender blot en mail til health.studieservice@au.dk

Tilmeld din læsegruppe

Er du i en læsegruppe, skal du huske at tilmelde din læsegruppe samtidig med, at du tilmelder dig undervisningen. Så gør vi, hvad vi kan, for at tage hensyn til jeres læsegrupper, når vi placerer jer på hold.

Som regel kan vi tage hensyn til alle læsegruppeønsker, men der er nogle situationer, hvor det ikke kan lade sig gøre - fx hvis du har søgt en dispensation eller ønsket en bestemt rotation.  

Fristen for at tilmelde din læsegruppe er den samme frist som for at tilmelde dig undervisningen (1.-5. maj og 1.-5. november). 


Tilmelding via STADS

Tilmelding af læsegrupper foregår i STADS selvbetjening. 

Der behøver kun at være én tilmelding pr. læsegruppe, så det er nok, hvis én fra gruppen tilmelder alle medlemmer gruppen.


I skal tilmelde læsegruppen hvert semester

I skal tilmelde jeres læsegruppe forud for hvert semester, da vi laver holdfordeling forfra hver gang, der har været undervisningstilmelding. 

Eksempler:

I er på 1. semester i foråret 2024 og skal tilmelde jeres læsegruppe for det kommende semester: Senest 5. maj 2024 skal I tilmelde jeres læsegruppe 2. semester for efteråret 2024.

I er på 3. semester i foråret 2024 og skal tilmelde jeres læsegruppe for det kommende semester: Senest 5. maj 2024 skal I tilmelde jeres læsegruppe til hhv. Psykiatri og/eller Hoved og Nervesystem på 4. semester for efteråret 2024.

Tilmelding til 1. semester: Klinik og sygdomslære 1

Starter du på 1. semester på kandidatuddannelsen skal du tilmelde dig Klinik og Sygdomslære 1 via STADS

 • Kommer du direkte fra din bachelor, er du ikke optaget på kandidaten på det tidspunkt, hvor du skal tilmelde dig.
 • Når du tilmelder dig, står der muligvis ”afvist” ved din tilmelding. Det er fordi, at du ikke er optaget på kandidaten endnu. 

Når du bliver indskrevet på kandidaten (sidst i juni/sidst i december), tjekker vi din tilmelding, så alt er korrekt, inden du kommer på hold.  


Har du holdt pause mellem bachelor og kandidat

Er du ikke indskrevet på hverken en bachelor- eller kandidatuddannelse (fx hvis du har holdt pause mellem din bachelor og kandidat) skal du tilmelde dig på mail.

Skriv til os på health.studieservice@au.dk i tilmeldingsperioden 1.-5. maj og 1.-5. november. 

Tilmelding til 2. semester: Valgfag

Tilmelding og prioritering af valgfag foregår i STADS. 


Sådan skal du prioritere

Prioritering af valgfag på kandidatuddannelsen er anderledes end du har været vant til på bacheloruddannelsen. 

Tilmelding til 3. semester: Projektforløb og Klinik 2

Projektforløb

Tilmelding til projektforløb ligger tidligere end den almindelige undervisningstilmelding.


Hvis du ikke har en aftale om et projektforløb

Har du ikke fået lavet en aftale om et projektforløb inden for fristen, har du fortsat mulighed for at tilmelde dig i forbindelse med den almindelige undervisningstilmelding 1.-5. maj og 1.-5. november.

Ønsker du det, skal du i STADS prioritere disse to forløb på tilmeldingsblanketten:  

 1. Forskningsforløb 

 1. Klinikforløb 

Når tilmeldingsperioden er slut, tildeler vi dig et forløb.  


Klinik 2

Health Studieservice fordeler din rotation og klinikophold ud fra den rotation, du har fået på dit projektforløb.

Tilmelding til 4. semester: Psykiatri, Hoved og Nervesystem og Specialet

Psykiatri og Hoved og Nervesystem

Du tilmelder dig alle kurser og læsegrupper via STADS

Du skal tilmelde din læsegruppe for hvert fag. Dvs. én læsegruppe for Psykiatri og en anden læsegruppe for Hoved og Nervesystem.

Du skal ikke lave en læsegruppe til specialet.


Specialet

 • Hvis du skriver dit speciale på 4. semester, tilmelder du dig som normalt via STADS i semesteret forinden.
 • Health Studieservice tilmelder dig automatisk specialet, hvis du ikke har afleveret din speciale, når du kommer til dit 6. semester.

Du kan læse meget mere om specialet på medicin her

Tilmelding til 5. og 6. semester

Tilmelding til undervisning på 5. og 6. semester foregår som normalt via STADS i semesteret forinden.

Tilmeld dig 5. eller 6. semester via STADS

Tilmeldingsfrister KA


Tilmelding til undervisning og tilmelding af læsegrupper:

 • 1.- 5. november for tilmelding  til undervisning i forårssemesteret

 • 1.- 5. maj for tilmelding til undervisning i efterårssemesteret

Bemærk, der er andre tilmeldingsfrister for Projektforløb på 3. semester

Når du er tilmeldt undervisningen i et kursus, er du automatisk også tilmeldt eksamen.