Klinik på kandidatuddannelsen

Hvor kommer jeg i klinik?

Når du skal på klinik, får du tildelt et kliniksted ved lodtrækning. 

Det betyder, at du kan have flere af dine klinikforløb på samme hospital, eller de kan være fordelt på forskellige hospitaler. På dit 6. semester skal du desuden ud i en almen lægepraksis og have et klinikforløb. 


Du kan komme i klinik på følgende hospitaler:
 

 • Aarhus Universitetshospital
 • Randers Regionshospital
 • Silkeborg Regionshospital
 • Horsens Regionshospital
 • Viborg Regionshospital
 • Gødstrup Regionshospital

 

Liste over kliniksteder og forkortelser

Kliniksted Forklaring
Aarhus
AUH akut Akutafdelingen, Aarhus 
AUH ADA Afdeling for Depression og Angst, Aarhus
AUH AFP Afdeling for Psykoser, Aarhus
AUH B,O,I Bedøvelse, Operation samt Intensiv, Aarhus
AUH Blod Blodsygdomme, Aarhus 
AUH B&U Børn og Unge, Aarhus
AUH BUA Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus
AUH hje Hjertesygdomme, Aarhus
AUH H/R Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus
AUH hokn Hormon- og knoglesygdomme, Aarhus 
AUH inf. Infektionssygdomme, Aarhus
AUH kar Karkirurgi, Aarhus
AUH LB Led- og bindevævssygdomme, Aarhus
AUH LMT Lever, mave og tarmsygdomme, Aarhus
AUH lun Lungesygdomme, Aarhus 
AUH MT Mave- og tarmkirurgi, Aarhus
AUH neu Neurologi, Aarhus
AUH nyre Nyresygdomme, Aarhus 
AUH kræft Kræftafdelingen, Aarhus
AUH Kvinde Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus
AUH orto Ortopædkirurgi, Aarhus 
AUH PB Plastik- og brystkirurgi, Aarhus
AUH RA Retspsykiatrisk Afdeling, Aarhus
AUH tho Thoraxkirurgi, Aarhus
AUH urin Urinvejskirurgi, Aarhus
AUH ældre Ældresygdomme, Aarhus 
AUH Gyn Gynaecology and obstetrics, Aarhus
AUH Pæd Paediatrics, Aarhus
Grønland
Grøn DIS Dronning Ingrids Sundhedscenter, Grønland
Grøn kir Kirurgisk afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Grønland
Grøn MED Medicinsk afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Grønland
Gødstrup
GØD med Medicinsk afdeling, Gødstrup
GØD Gyn Gynaecology and obstetrics, Gødstrup
GØD Pæd Paediatrics, Gødstrup
GØD MT Mave- og Tarmkirurgi, Gødstrup
GØD Kræft Kræftafdelingen, Gødstrup 
GØD Urin Urinvejskirurgi, Gødstrup
GØD Hjerte Hjertesygdomme, Gødstrup
GØD Psyk Regionspsykiatrien Vest, Gødstrup
GØD Neuro Neurologi, Fysio- og Ergoterapi, Gødstrup
GØD B&U Børn og Unge, Gødstrup
GØD Kvinde Kvindesygdomme og fødsler, Gødstrup
GØD Akut Akutafdelingen, Gødstrup
GØD Orto Ortopædkirurgi, Gødstrup
GØD OI Operation og Intensiv, Gødstrup
Horsens
Hors akut Akutafdelingen, Horsens 
Hors Gyn Gynaecology and obstetrics, Horsens
Hors kir Kirurgisk afdeling, Horsens
Hors med Medicinsk afdeling, Horsens
Hors orto Ortopædkirurgisk afdeling, Horsens
Hors psyk Regionspsykiatrien, Horsens
Randers
Ran B&U Børn og Unge, Randers
Ran Gyn Gynaecology and obstetrics, Randers
Ran kir Kirurgisk afdeling, Randers
Ran med Medicinsk afdeling, Randers
Ran orto Ortopædkirurgisk klinik, Randers
Ran OI Operation og Intensiv, Randers
Ran Pæd Paediatrics, Randers
Ran Psyk Regionspsykiatrien Randers
Ran Kvinde Klinik for Kvindesygdomme og Graviditet, Randers
Silkeborg
Silk DC Diagnostisk Center, Silkeborg 
Silk orto Ortopædkirurgisk afdeling, Silkeborg 
Silk med Medicinsk afsnit, Silkeborg
Silk Hjerte Hjerteklinik, Silkeborg
Silk OI Operation og Intensiv, Silkeborg
Viborg
Vib Gyn Gynaecology and obstetrics, Viborg
Vib hje Hjertesygdomme, Viborg
Vib kar Karkirurgisk afdeling, Viborg
Vib kir Kirurgisk afdeling, Mave-tarm-bryst-afsnit, Viborg 
Vib med Medicinsk afdeling, Viborg

Vib Pæd

Paediatrics, Viborg

Vib O el. A

Ortopædkirurgisk afdeling eller akutafdelingen, Viborg fordeler jer

Viborg Regionspsykiatrien Midt (tidl. Viborg) fordeler jer ud på afdelingerne

Hvor finder jeg information om mit klinikophold?

Læseplaner og rotationsskemaer

I læseplanen kan du se hvor og hvornår der er klinik og undervisning for de enkelte hold.

I rotationsskemaet kan du se, hvilke forløb, du skal have hvornår. 

Du har mulighed for at tilføje læseplanen til din online kalender, så du får opdateringer og ændringer løbende - fx på din telefon.

Abonnér på læseplanerne her. 
Hent læseplaner og rotationsskemaer her


Mails om holdfordeling og klinik

Health Studier skriver til dig på din au-mail, når holdfordelingen er på plads. Der vil du kunne se hvilket hold, du er kommet på. 

Du får praktisk information fra klinikstederne på din au-mail eller din regionsmail. 

Fridage i forbindelse med klinikophold

Der er nogle få retningslinjer for fridage i forbindelse med klinikophold: 

 • Du har altid fri fra klinikken på helligdage – med mindre du aftaler noget andet med klinikstedet.
 • Du har altid fri fra klinikken i dagene op til påske – med mindre du aftaler noget andet med klinikstedet.
 • Du har altid fri fra klinikken mellem jul og nytår – med mindre du aftaler noget andet med klinikstedet.
 • Vi forsøger at planlægge dit klinikophold, så du kan holde fri på dagen for kapsejladsen. 
 • Vi forsøger at planlægge dit klinikophold, så du har fri til faglig dag fra kl. 12.00. (Faglig dag: den første fredag i hhv. marts og oktober).
 • Har du yderligere spørgsmål til dit klinikophold, skal du kontakte klinikstedet. 

Kompetencekortet - sådan fungerer det

Som en del af klinikforløbene på kandidatuddannelsen får du et kompetencekort.

Kompetencekortet skal du og dine undervisere bruge til at holde styr på, om du får øvet dig i de nødvendige praktiske færdigheder, mens du er ude i klinikken.

I videoen her forklarer professor Torben Bæk Hansen hvorfor og hvordan, vi bruger kompetencekortet: 


Hvor får jeg mit kompetencekort?

Du henter dit kompetencekort hos Health Studieservice på Vennelyst Boulevard 9, 8000 Århus C, Bygning 1611.


Husk godkendt kompetencekort til din eksamen

Du skal huske godkendt kompetencekort til eksamen.

Tilmeldingsperiode

 • 1.- 5. november for undervisning med klinik i forårssemesteret

 • 1.- 5. maj for undervisning med klinik i efterårssemesteret

Når du er tilmeldt undervisningen i et kursus, er du automatisk også tilmeldt eksamen.