Det individuelle forløb - kandidat

Det individuelle forløb

Overblik over det individuelle forløb på medicin

Det individuelle forløb er en betegnelse for de åbne studieelementer, du har på både bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen. 


Overblik

Det individuelle forløb består af:

Uddannelse Sem. Fag ECTS
Bachelor 5. sem.

Empirisk bachelorprojekt 

eller

Valgfag el. projektorienteret valgfag + Bachelorprojekt

15

eller

5+10

Kandidat 2. sem. Valgfag 10
Kandidat 3. sem. Projektforløb 10
Kandidat 4. sem. Speciale 10

Hent en grafisk oversigt over det individuelle forløb
 

Kirurgisk Bootcamp

Mellem dit 6. semester på bacheloren og 1. semester på kandidaten kan du desuden søge om at deltage i Kirurgisk Bootcamp.

Bootcampen er for dig, der ønsker at profilere dig inden for det kirurgiske område. 

Formål med det individuelle forløb

Formålet med det individuelle forløb er, at du kan gå i dybden med et fagligt område, som du har en særlig interesse i.

Det kunne for eksempel være at:

  • afprøve et bestemt forskningsområde 
  • fokusere på og afprøve en bestemt specialeretning
  • udvikle dine lederevner og lave udviklingsprojekter. 

Med det individuelle forløb kan du også bygge videre på det samme emne gennem flere af de åbne studieelementer. 

Tilmeldingsfrister KA


Tilmelding til undervisning og tilmelding af læsegrupper:

  • 1.- 5. november for tilmelding  til undervisning i forårssemesteret

  • 1.- 5. maj for tilmelding til undervisning i efterårssemesteret

Bemærk, der er andre tilmeldingsfrister for Projektforløb på 3. semester

Når du er tilmeldt undervisningen i et kursus, er du automatisk også tilmeldt eksamen.