Guide til mundtlig/praktisk eksamen

WISEflow - AU's fælles digitale eksamenssystem

OBS: AU skifter eksamenssystem til WISEflow til sommereksamen 2024.

Du kan læse mere om WISEflow og få hjælp og vejledninger her

Hvad er en mundtlig/praktisk eksamen?

Til en mundtlig/praktisk eksamen møder du op på universitetet og bliver eksamineret af eksaminator og censor.

I nogle tilfælde er der forberedelsestid lige inden selve eksaminationen. I andre tilfælde har du forberedt et oplæg hjemmefra, eller du trækker et emne, som du skal eksamineres i med det samme.

Den præcise form for din mundtlige/praktiske eksamen kan du se i kursuskataloget

1. Før din eksamen

Når du skal til mundtlig/praktisk eksamen på universitet, skal du huske at medbringe:

  • Studiekort
  • Evt. computer til oplæg

Find gode råd til, hvordan du forbereder din mundtlige eksamen på Studypedia
 

Info i WISEflow

Senest en uge inden eksamensdagen får du en mail i din au-mailboks om, at din eksamen er klar i WISEflow.

I WISEflow vil du kunne finde:

  • Eksamensopslag/rækkefølgeliste
  • Dato og klokkeslet
  • Lokale
  • Evt. eksamensspørgsmål

2. Under din eksamen

Det står i kursuskataloget, hvor længe der er sat af til hver eksamination.

Tiden er inklusive votering. 

3. Efter din eksamen

Når eksaminationen er slut, vil eksaminator og censor votere og beslutte sig for en karakter.

Du får karakteren umiddelbart efter.

Når din karakter er registreret, vil du kunne se den i STADS og på mitstudie.au.dk.