Guide til eksamen ved aktiv deltagelse

Hvad er en eksamen med aktiv deltagelse?

På nogle kurser består du eksamen ved at deltage aktivt i undervisningen.

Den aktive deltagelse kan for eksempel være, at du: 

  • deltager i en vis procentdel af forelæsningerne
  • laver fremlæggelser til undervisningen
  • løse nogle opgaver i forbindelse med undervisningen. 

De præcise krav til din aktive deltagelse kan du se på kursets side i kursuskataloget. 

Gå til kursuskataloget

Hvad sker der, hvis du ikke deltager aktivt i undervisningen?

Hvis ikke du lever op til kravene for aktiv deltagelse, bruger du et eksamensforsøg.

Måden du består kurset på efterfølgende er forskelligt fra kursus til kursus.

Du kan altid se i beskrivelsen af kurset i kursuskataloget, hvordan du kommer videre, hvis du ikke har levet op til krav om aktiv deltagelse.  
 

Hvis du bliver syg

Hvis du ikke kan leve op til kravene om aktiv deltagelse på grund af sygdom, kan du søge dit studienævn om at slippe for at bruge et eksamensforsøg. Det gør du ved at lave en dispensationsansøgning.