Guide til skriftlig stedprøve

WISEflow - AU's fælles digitale eksamenssystem

OBS: AU skifter eksamenssystem til WISEflow til sommereksamen 2024.

Du kan læse mere om WISEflow og få hjælp og vejledninger her

Skriftlig eksamen på universitet

En skriftlig eksamen på universitetet bliver også kaldt en 'stedprøve' eller en 'tilsynsprøve'. 

Der er tilsyn og eksamensvagter til stede ved den skriftlige eksamen. 

Til skriftlige eksamener på universitetet skal du bruge WISEflow og Device Monitor.

Læs mere om WISEflow og Device Monitor her. 

 

Skriftlig eksamen er altid anonym

Alle skriftlige eksamener på universitetet (stedprøver) er anonyme.

Når din eksamen er anonym, skal du ikke skrive navn, studienummer eller andet på din opgave, der kan identificere dig. 

1. Før din eksamen

Når du skal til skriftlig eksamen på universitet, skal du huske at medbringe:

 • Studiekort
 • Mobiltelefon* 
 • En velfungerende PC eller Mac

*Mobiltelefonen er kun til totrinsbekræftelse, når du skal logge på WISEflow. Når du har logget på, skal du slukke din telefon og have den i en lukket taske.


Tjekliste

Som forberedelse til din skriftlige eksamen er det en god idé at gennemgå følgende tjekliste:

 • Kan du forbinde din computer til det trådløse netværk Eduroam?
 • Har du testet at dit tekstbehandlingsprogram kan åbne docx-filer?
 • Har du prøvet at arbejde i et tekstbehandlingsprogram med tabeller, sidehoved og sidefod, sidetal, skriftstørrelse og kopiering af tekst osv.? 
 • Har du styr på hvor du gemmer dine besvarelser, så du nemt kan finde dem når du skal aflevere?
   

Device Monitor

Når du skal til skriftlig eksamen på universitetet, skal du bruge Device Monitor, der automatisk tager screenshots af din skærm under prøven.


IT-support

Der er IT-medarbejdere til stede under eksamenen, hvis du får brug for hjælp fx med at hente eksamenssættet eller med at aflevere din opgave.

2. Under din eksamen

Når du sidder til eksamenen, har du ansvaret for at: 

 • du har gemt din opgave rigtigt
 • du afleverer til tiden 
 • Device Monitor kører under hele din eksamen

Hvis du får brug for hjælp under eksamen, må du altid gerne kontakte eksamensvagterne.


Hjælpemidler

Det er forskelligt, hvilke hjælpemidler du må bruge, alt efter hvilken eksamen du skal til.

Se hvilke hjælpemidler du må bruge på kursets side i kursuskataloget.


Hvis din computer bryder sammen eller der er andre IT-problemer 

Du har mulighed for at skrive eksamen i hånden, hvis der er IT-problemer, eller hvis din computer bryder sammen.

3. Sådan afleverer du eksamen

Du afleverer din eksamensopgave ved at uploade den i WISEflow.


Frist for aflevering

I din eksamensplan kan du se afleveringsfristen for din besvarelse. For at din besvarelse kan godkendes, skal den være afleveret inden afleveringstidspunktet for din eksamen. Derfor er det en god idé at være i god tid med din aflevering, så eventuelle uforudsete problemer kan håndteres inden afleveringsfristen.

Det er vigtigt, at du afleverer rettidigt. Eksamenssystemet lukker ned præcist ved afleveringsfristen, og det er uret i WISEflow, der er styrende. Hvis afleveringsfristen er kl. 12.00, så skal du uploade din besvarelse inden kl. 12.00. 


Hvis du ikke når at aflevere til tiden

Hvis ikke du afleverer til tiden, har du som udgangspunkt brugt et eksamensforsøg. Hvis du er blevet forhindret i at aflevere på grund af noget uforskyldt, kan du søge om dispensation.

Sådan gør du

 1. Tilkald en eksamensvagt, som kan overvåge, at du sender en ansøgning om dispensation om at få besvarelsen bedømt alligevel
 2. Lav og send din dispensationsansøgning via https://mitstudie.au.dk/
 3. Vedhæft din besvarelse som pdf til ansøgningen


Tjek din kvittering

Når du har afleveret, vil du kunne se en kvittering i WISEflow på, at din aflevering er afleveret rettidigt. Husk at tjekke din kvittering for at være sikker på, at du har afleveret korrekt.

4. Efter din eksamen

Hvornår får jeg karakter?

Så snart din karakter er tastet i eksamenssystemet, vil du kunne se den, enten ved at logge på mitstudie.au.dk eller ved at logge på STADS. Din karakter bliver tastet senest på den dag, hvor fristen for bedømmelse er fastsat til. Du kan se fristen for bedømmelse i eksamensplanen.


Kan jeg få feedback på min eksamen?

Du har ikke krav på at få feedback på din eksamen. 

Men du altid meget velkommen til at kontakte den kursusansvarlige for at høre, om der er mulighed for at få feedback. Du finder navn og kontaktoplysninger på kursusansvarlig i kursuskataloget.