Specialevejledning

Inden du skal starte dit speciale, skal du udfylde og indsende en webformular. Når du udfylder webformularen, er det vigtigt at du bruger din AU-mail (studienummer@post.au.dk). Når du har indsendt formularen, vil der blive sendt en kopi til din AU-mail.

På webformularen har du mulighed for at du angive et vejlederønske. Juridisk Institut bestræber sig på i videst muligt omfang at opfylde alle studerendes ønsker til vejleder. Vær dog opmærksom på, at der ikke er nogen garanti for, at du får den ønskede vejleder.

Det anbefales at deltage i instituttets åbent hus-arrangementer, inden du udfylder og indsender webformularen. Der vil i tilknytning til disse arrangementer være mulighed for at træffe de undervisere, der er tilknyttet den pågældende faggruppe, og drøfte konkrete emner med de pågældende.

Datoer for åbent hus-arrangementerne finder du her. Vær opmærksom på, at deltagelse i åbent hus-arrangementer er den mulighed, der er for inden tilmelding via webformularen at drøfte emner med en mulig vejleder. Der kan således ikke påregnes nogen form for individuel vejledning om valg af specialeemne uden for rammerne af de nævnte åbent hus-arrangementer.

Husk at du skal indsende webformularen senest den 5. november, hvis du skal skrive i forårssemesteret og senest den 5. maj, hvis du skal skrive i efterårssemesteret.
Hvis du skal skrive dit speciale på dit tredje semester skal du, ud over at udfylde webformularen, ligeledes sende en mail til kandidat.bss@au.dk med besked om at du ønsker at blive tilmeldt specialet på dit tredje semester.

Primo december vil der blive lagt en meddelelse ud i specialegruppen på Blackboard om, hvilken vejleder du er blevet tildelt. Skal du skrive speciale i efterårssemesteret, vil listen blive offentliggjort medio juni.

Har du spørgsmål til tilmeldingen eller andet, kan du altid kontakte studievejledningen.