Specialekoordinatorer og vejlederliste

Vejledere

Du kan få hjælp til at finde en vejleder i oversigten over emner og vejledere eller ved at snakke med en fagkoordinator.

Der gives kun accept til at have en ekstern vejleder, såfremt Instituttet ikke selv mener sig i stand til at stille en vejleder til rådighed.

Der gives maksimalt 10 timers vejledning til specialet - 15 timer hvis to studerende skriver sammen. Dette omfatter møder samt tid til at læse 6-8 sider tekst - maks. 15 sider hvis to studerende skriver sammen.
 

Specialekoordinatorer:

Fagområde/-gruppe

Navn

Almene fag/retslære

Bettina Lemann Kristiansen

Erhvervsreguleringsret

Natalie Munkholm

Formueret

Morten Midtgaard Fogt

EU ret/international ret

Michael Steinicke

Offentlig ret

Louise Halleskov

Skatteret

Dennis Ramsdahl Jensen

Strafferet og kriminologi

Anette Storgaard