Prævejledningsarrangementer

Prævejledningsarrangementer - speciale 2023

Strafferet:

Den 23. oktober kl. 16.00 Nicolaj Sivan Holst – lokale 1410/247

Den 23. oktober kl. 17.00 Mathias Mikkelsen – lokale 1410/247 

Den 24. oktober kl. 15.00 Lasse Lund Madsen – lokale 1410/247

Den 24. oktober kl. 16.00 Anette Storgaard – lokale 1410/147

 

EU-ret og international ret

Jens Vedsted-Hansen:

Individuelle kontor- eller online-møder efter aftale tirsdag den 10., onsdag den 11. eller torsdag den 12. oktober.

Pernille Wegener Jessen:

”Åbent kontor”- specialer og bachelorafhandlinger (bygning 1410/242): 

10/10 kl. 13-14.30

23/10 kl. 14-15

Birgitte Egelund, Ole Windahl og Katerina Mitkidis:

-      Tirsdag den 3. oktober kl. 13-14:30 i 1410-247

-      Onsdag den 11. oktober kl. 9-10:30 i 1410-247

Karsten Engsig Sørensen:

Holder prævejledning på kontoret (246/1410) mandag den 9/10 i tidsrummet 13-16.00.

Michael Steinicke:

Onsdag den 4. oktober kl. 9-12 i 1410-241

 

Arbejds- og ansættelsesret:

v/ Mette Søsted og Natalie Videbæk Munkholm

Dækker emnerne:

 • Ansættelsesret
 • Offentligt ansatte
 • Kollektiv arbejdsret
 • EU-arbejdsret, nye afgørelser fra EU-Domstolen, nye Retningslinjer fra EU-Kommissionen, nye EU-regler
 • Ligebehandling og forbud mod forskelsbehandling
 • Digitalisering på arbejdsmarkedet, platformsarbejde, algoritmeledelse

Uge 41: 

Tirsdag den 10. oktober fra 9.15-11.00 lokale 1410/247

Onsdag d. 11. oktober fra 13.15-15.00 lokale 1410/147

Format:

Fysisk drop-in specialeworkshop: 

-          Kort oplæg om specialeskrivning i ansættelsesret/arbejdsret/EU-        arbejdsret/ligebehandling mm.

-          Fælles-sparring med de tilstedeværende om deres forslag til emner

-          Deltagerne kan komme og gå som det passer – men kun fysisk.

 

Offentlig ret:

 • Ole Terkelsen den 2/10-2023 kl. 10.30-11.30 på sit kontor
 • Steen Jørgensen den 2/10-2023 kl. 13.30-14.30 på sit kontor
 • Michael H Jensen den 2/10 kl. 10.30-11.30 i 1327/120
 • Louise Halleskov den 2/10 kl. 13-14 i 1327/120

 

Retssociologi, Digitalisering, Mægling, Ret og religion samt Socialret:

Bettina Lemann Kristiansen afholder fælles prævejledningsmøde onsdag den 11.10. kl. 14-16, i 1410/247.

Desuden mulighed for at aftale individuel prævejledning mellem den 25. september og den 27. oktober.

 

Retshistorie og sportsret:

Der kan aftales prævejledning ved fremsendelse af mail til Jens Evald (er dog bortrejst i perioden 21. september – 10. oktober og 24.-26. oktober).

 

Formueret, familieret samt civilprocesret:

Prævejledning på kontor både tirsdag den 3. oktober fra kl. 13-15 og torsdag den 12. oktober fra kl. 13-15.

Tine Sommer

Tanja Jørgensen

Susanne Karstoft

René Franz Henschel

Line Langkjær

Nikolaj Maul Sørensen

Lasse Højlund Christensen

Kim Sommer Jensen

Helle Isager

Eva Naur

Caroline Adolphsen

Prævejledning på kontor kun tirsdag den 3. oktober fra kl. 13-15:

Susanne Kier

Lars Henrik Gam Madsen

Lars Hedegaard Kristensen

Kasper Steensgaard

Prævejledning på kontor kun torsdag den 12. oktober fra kl.  13-15:

Morten M. Fogt

Palle Bo Madsen

Lasse Søholm Lindekilde 

Vejledning på andre tidspunkter:

Hans Henrik Edlund vejleder tirsdag den 3. oktober fra kl. 9-11 og torsdag den 12. oktober fra kl. 13-15

Jimmi Fevre Bruun vejleder tirsdag den 3. oktober fra kl. 14.30-16.00 og torsdag den 12. oktober fra kl. 13-15.

Astrid Millung-Christoffersen vejleder torsdag den 5. oktober fra kl. 11-13.

Birgit Liin vejleder tirsdag den 3. oktober fra kl. 10-12. Derudover kan der pr. mail (bl@law.au.dk) aftales tid til et zoom-møde på et andet tidspunkt i uge 40.

 

Skatte-, moms-, told- eller afgiftsret:

Carsten Willemoes Jørgensen (Primære felt: Told- og afgiftsret)

 • Fremsend mailcwj@law.au.dk med henblik på kommentarer, aftale om drøftelse over tlf., zoom eller møde på kontor

Dennis Ramsdahl Jensen (Primære felt: Moms- og afgiftsret, men også almene skatteretlige principper såsom misbrugsprincippet/LL 3)

 • Fremsend mail drj@law.au.dk med henblik på kommentarer, aftale om drøftelse over tlf., zoom eller møde på kontor

Inge Langhave (Primære felt: Indkomstskat)

 • Fremsend maililj@law.au.dk med henblik på kommentarer, aftale om drøftelse over tlf., zoom eller møde på kontor

Anders Nørgaard Laursen (Primære felt: Indkomstskat)

 • Fremsend mailannl@law.au.dk med henblik på kommentarer, aftale om drøftelse over tlf., zoom eller møde på kontor

Henrik Stensgaard (Primære felt: Moms- og afgiftsret)

 • Fremsend mail hst@law.au.dk med henblik på kommentarer, aftale om drøftelse over tlf., zoom eller møde på kontor

Malene Kerzel (Primære felt: Indkomstskat)

 • Fremsend mail mk@law.au.dk  med henblik på at aftale møde på kontor eller over zoom