Medlemmer

Medlemmer af Juridisk Studienævn

Juridisk Studienævn består af i alt 12 medlemmer valgt blandt medarbejdere (VIP) og studerende på jura pg erhvervsøkonomi-erhvervsret.


Videnskabeligt personale valgt i perioden 1. februar 2024 til 31. januar 2027:


Studenterrepræsentanter valgt i perioden 1. februar 2024 til 31. januar 2025:

  • Sofie Black - næstformand (studienævnet) - 202107072@post.au.dk
  • Matilde Kold Aarre - næstformand (Aarhus BSS Uddannelsesforum)
  • Asger Rasch Pedersen
  • Mette Schultz Busch
  • Rose Lindskov Bøhm
  • Vakant


Studienævnssupport - uddannelsesrådgivere:

  • Mads Ulrik Pedersen, mup@au.dk (bac.jur, cand.jur.)
  • Hanne Falsig, haf@au.dk (HA(jur.) og cand.merc.(jur.))
  • Ida Ravn Eriksen, idare@au.dk (jura-deltid)