Medlemmer

Medlemmer af Juridisk Studienævn

Juridisk Studienævn består af i alt 12 medlemmer valgt blandt medarbejdere (VIP) og studerende på jura, erhvervsret og Master i skat. 


Videnskabeligt personale valgt i perioden 1. februar 2021 til 31. januar 2024:


Studenterrepræsentanter valgt i perioden 1. februar 2023 til 31. januar 2024:

  • Julie Gjern Weiss - næstformand (studienævnet) - 201806082@post.au.dk
  • Jacob Kampman - næstformand (Aarhus BSS Uddannelsesforum)
  • Asger Rasch Pedersen
  • Ditte Linnet Gotborg Hansen
  • Vakant
  • Vakant


Studienævnssupport - uddannelsesrådgivere:

  • Mads Ulrik Pedersen, mup@au.dk (bac.jur, cand.jur.)
  • Hanne Falsig, haf@au.dk (HA(jur.) og cand.merc.(jur.))
  • Ida Ravn Eriksen, idare@au.dk (Master i skat, jura-deltid)