Den Nordiske Procedurekonkurrence

Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna er en procedurekonkurrence om menneskerettigheder, som tager udgangspunkt i en case om krænkelse af en eller flere rettigheder efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Som deltager i konkurrencen, der afvikles i foråret, vil du få erfaring med at skrive processkrifter og forberede en mundtlig procedure, som procederes for nordiske højesteretsdommere samt dommere fra Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Deltagerne kommer fra hele Norden.

Deltagelse i Den Nordiske Procedurekonkurrence kan vægte op til 10 ECTS på kandidatuddannelsen og således overføres med samme vægt som et sædvanligt kursusfag. Se nærmere oplysninger herom i kursuskataloget.

Hvis du deltager i Den Nordiske Procedurekonkurrence og skal til eller er i gang med at skrive speciale, kan du søge om dispensation til at få udsat afleveringsfristen med op til to måneder.

Sådan organiseres holdene

  • Hvert hold består af 6 deltagere.
  • Holdene er organiseret i såkaldte advokatklubber.
  • Aarhus Universitet er repræsenteret ved Club Munch Andersen, der sørger for alt det praktiske i forbindelse med konkurrencen.

Praktiske forhold

  • Juridisk Institut vil i det omfang det er muligt stille lokaler til rådighed til deltagerne i Nordisk Procedurekonkurrence.
  • Der vil i perioden være adgang til at benytte instituttets frokoststue inkl. kaffeordning inden for instituttets åbningstider.
  • Deltagerne kan anvende BSS’s biblioteksfaciliteter på samme vilkår som instituttets ansatte.
  • Deltagerne kan anvende retssalen, der er indrettet med IT- og AV-udstyr.

Sådan ansøger du

  • I løbet af oktober afholdes en udvælgelseskonkurrence i Max Sørensen salen på universitetet, hvor deltagerne i dagene før konkurrencen vil modtage en lille opgave, som skal danne grundlag for en procedure på 5 minutter.
  • De seks bedste deltagere bliver udtaget til at repræsentere Aarhus Universitet i årets nordiske procedurekonkurrence. Deltagerne vil til udtagelsen først og fremmest blive bedømt på, om den anvendte jura er korrekt forstået, men ligeledes på, hvorvidt proceduren er forståelig og struktureret.
  • Tilmeld dig udtagelsen i Max Sørensen salen ved at fremsende en mail til clubmunchandersen@gmail.com med dit navn, telefonnummer og hvilket semester du går på. Husk at sende dette via din studiemail. Tilmeldingsfristen fremgår af kursuskataloget.