Processpil i Skatteret

Landsskatteretten og Aarhus BSS arrangerer hvert år i samarbejde med Karnov Group og Danmarks Skatteadvokater et processpil i skatteret for jurastuderende, som er tilmeldt faget Skatteret 1 eller har bestået dette. Studerende, der tidligere har deltaget i processpillet eller været ansat hos Skat eller Landskatteretten, kan ikke deltage.

Hvad går processpillet ud på?

Arrangørerne tilstræber, at spillet så vidt muligt afspejler sagsgangen ved Landsskatteretten. Processpillet går derfor ud på at føre en fiktiv sag ved Landsskatteretten, organiseret med en skriftlig og en mundtlig runde.

I den skriftlige runde får holdene mulighed for først at agere repræsentant for en skatteyder og derefter for SKAT. Der skal således udarbejdes et skriftligt indlæg både fra skatteyderen og fra SKAT. På baggrund af de skriftlige indlæg udvælges to hold, der skal repræsentere henholdsvis skatteyderen og SKAT ved den mundtlige procedure i Landsskatteretten.

I nedenstående dokument kan du læse mere om tilmeldingsprocedure og en mere dybdegående beskrivelse af processpillet.