Processpil i Skatteret

Landsskatterettens Processpil 2023

Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Aarhus Universitet et processpil i skatteret for jurastuderende på Aarhus Universitet.

Processpillet går ud på at føre en fiktiv sag, som afspejler sagsgangen i Landsskatteretten. Herved får du praktisk indføring og læring i, hvordan du arbejder med sagsbehandling indenfor skatteretten samt procederer i Landsskatteretten, hvilket kan være gavnligt i dit senere karriereforløb.
Formålet med processpillet er at give deltagerne mulighed for at få et nærmere indblik i sagsgangen ved Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen som institution, samtidig med at deltagerne får mulighed for at prøve kræfter med en skatteretlig problemstilling i praksis.

Processpillet vedrører skatteretlige problemstillinger indenfor pensum i Skatteret 1.

Processpillet organiseres med en skriftlig og en mundtlig runde. I den skriftlige runde får holdene mulighed for at agere repræsentant for en skatteyder og derefter for Skattestyrelsen. På baggrund af de skriftlige indlæg udvælges to hold, der skal repræsentere henholdsvis skatteyderen og Skattestyrelsen ved den mundtlige procedure for Landsskatteretten den 16. november 2023 i Landsskatterettens lokaler i Silkeborg.

Der må påregnes et arbejdsomfang på minimum 20 timer. Tidsforbruget er eksklusiv den mundtlige procedure.

De procederende hold modtager præmier og diplomer efter retsmødet i Landsskatteretten. Spillets øvrige deltagere modtager deltagerbeviser. I forbindelse med processpillet giver Karnov Group adgang til Karnov Skat & Regnskab.

Tilmelding
Tilmelding til processpillet sker via e-mail til: processpilau@sanst.dk

Der modtages tilmeldinger fra enkeltpersoner og grupper på op til 3 studerende. Vi anbefaler maksimalt 3 studerende pr. gruppe. Navne, adresser samt e-mail angives på alle studerende ved tilmeldingen - tillige med en kontaktperson. Al kommunikation til processpillets vejledere skal så vidt muligt ske via den valgte kontaktperson.

Tilmelding foretages senest fredag den 26. september 2023 kl. 12:00.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Elin Pedersen fra Skatteankestyrelsen på e-mail processpilau@sanst.dk