Hugo Sinzheimer Moot

Ansøgning

Ansøgningsfrist for deltagelse på næste års Hugo Moot hold er fredag d. 5. november 2021 kl 12.00.  Ansøgningen – der skal være på engelsk og vedlægges CV – sendes til
HSMapplication@law.au.dk.

Udvælgelsessamtaler afholdes den 9. november fra klokken 9.00.

Hugo Sinzheimer Moot er et EU-retligt processpil med deltagelse fra 13 universiteter i Europa.

Processpillet vedrører EU-arbejdsretlige emner. Det kan for eksempel være fri bevægelighed, ligebehandling, udstationering, virksomhedsoverdragelse eller grundrettigheder i EU.

Processpil er en fantastisk mulighed for at lære jura på en anden måde. Du får erfaring med både processkrifter og mundtlige forhandlinger på engelsk. Du skal arbejde intenst, men oplever også det særlige fællesskab på teamet. Du får vejledning af erfarne coaches fra instituttet og fra Kammeradvokaten.

Tidsplan og forløb

 • Konkurrencen løber hvert år i forårssemesteret.
 • Som deltager modtager du vejledning af coaches fra universitetet og ikke mindst fra Kammeradvokaten.  
 • Årets opgave frigives 1. februar. Herefter skal der udarbejdes processkrifter for claimant og defendant. Disse indleveres 1. maj.
 • I maj og juni er forberedes den mundtlige forhandling. Der er øveforhandlinger flere gange undervejs med deltagelse af tidligere processpilsdeltagere og coaches fra Kammeradvokaten.
 • Finalen afholdes i løbet af juni, hvor de 12 hold mødes og dyster mod hinanden over 2 dage.
 • Find nærmere oplysninger om årets tidsplan i kursuskataloget.    

ECTS-point og samspil med andre kursusfag

Deltagelse i Hugo Sinzheimer Moot kan vægte fra 0 til 20 ECTS point.

 • 20 ECTS: Deltagerne i Hugo Sinzheimer Moot kan gå til eksamen. Eksaminationen sker i de problemstillinger, som årets case har berørt. Eksamen afholdes i forbindelse med sommereksamen.
 • 10 ECTS: Det er også muligt at overføre faget uden at gå til eksamen. I så fald vægter faget kun 10 ECTS.
 • Hvis du går til eksamen eller overfører faget, opfylder du kravet om et fremmedsproget kursusfag.
 • 0 ECTS: Der er også mulighed for, at deltagelsen ikke tæller med i din kandidatuddannelse. I så fald får du udstedt deltagerbevis.
 • Du skal senest inden afmeldingsfristen for eksamen give besked til studieadministrationen (kandidat.bss@au.dk) om hvor mange ECTS, du skal have for deltagelsen i Hugo Sinzheimer Moot. (Husk at bruge din studiemail)

Tilmelding til og samspil med andre kursusfag

 • Du søger kursusfag som alle andre til forårssemesteret.
 • Du sender samtidig ansøgning om optagelse på Hugo Sinzheimer Moot, der vægter op til 20 ECTS.
 • Hvis du optages på Hugo Sinzheimer Moot kan du afmelde 1 eller 2 kursusfag efter eget valg. Det kan også være de obligatoriske (så skal du blot tage dem senere).
 • Hvis du ønsker at deltage i Hugo Sinzheimer Moot på 4. semester, skal du indgive ønske om specialevejleder som alle andre - du søger samtidig om optagelse på Hugo Sinzheimer Moot.
 • Hvis du fortsat mangler ECTS ud over dit speciale, kan du få 10 eller 20 ECTS for Hugo Sinzheimer Moot – hvis ikke vægter forløbet 0 ECTS.
 • Du har mulighed for at søge om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen for dit speciale.
 • For at give deltagerne de bedst mulige forudsætninger for konkurrencen, er der mulighed for at søge dispensation til at følge yderligere relevante kursusfag ved henvendelse til kandidat.bss@au.dk. Deltagerne kan dog ikke gå til eksamen, medmindre de er optaget på kursusfaget efter de ordinære regler for kursusfagsdeltagelse. (Husk at bruge din studiemail)

Sådan ansøger du

Du skal ansøge skriftligt på engelsk. Ansøgningen, hvor du motiverer, hvorfor netop du skal udvælges til holdet, må maksimalt fylde en side. Karakterudskrift (på dansk) og CV (dansk eller engelsk) skal vedlægges. Ansøgningen stiles til Natalie V. Munkholm, og mailes til HSMapplication@law.au.dk. (Husk at bruge din studiemail)

Det er en fordel med god viden om EU-ret, ansættelsesret, arbejdsret, socialret, international procedure, ligesom der lægges vægt på din personlige motivation og dine øvrige aktiviteter. 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsrunden ligger samtidig med valg af kursusfag, og den konkrete ansøgningsfrist vil fremgå af kursuskataloget.

Udvælgelse

På baggrund af ansøgningerne afholdes der personlige samtaler med nogle af ansøgerne. Samtalerne foregår på engelsk. 

Praktiske forhold

Økonomi og sponsor

Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmith er samarbejdspartner og sponsor for konkurrencen. Derudover finansierer Juridisk Institut i betydeligt omfang Hugo Sinzheimer Moot-deltagelsen.

Finansieringen dækker blandt andet aflønning af eksterne og interne vejledere, etablering og drift af kontorfaciliteter og kontorhold, rejseomkostninger i ind- og udland, konkurrencegebyr mv.

Det tilstræbes, at deltagerne ikke har økonomiske udgifter ved deltagelsen.

Kontor og lignende

Juridisk Institut vil i det omfang det er muligt stille lokaler til rådighed til deltagerne i Hugo Sinzheimer procedurekonkurrencen.

 • Der vil i perioden være adgang til at benytte instituttets frokoststue inkl. kaffeordning inden for instituttets åbningstider.
 • Deltagerne kan anvende BSS's biblioteksfaciliteter på samme vilkår som instituttets ansatte.
 • Deltagerne kan anvende retssalen, der er indrettet med IT- og AV-udstyr.
 • Instituttet er behjælpelig med praktiske forhold i forbindelse med rejser mv.