Hugo Sinzheimer Moot

Hvad er Hugo Sinzheimer Moot?

Hugo Sinzheimer Moot er et EU-retligt processpil med deltagelse fra 13 universiteter i Europa.

Processpillet vedrører EU-arbejdsretlige emner. Det kan for eksempel være fri bevægelighed, ligebehandling, udstationering, virksomhedsoverdragelse eller grundrettigheder i EU.

Processpil er en fantastisk mulighed for at lære jura på en anden måde. Du får erfaring med både processkrifter og mundtlige forhandlinger på engelsk. Du skal arbejde intenst, men oplever også det særlige fællesskab på teamet. Du får vejledning af erfarne coaches fra instituttet og fra Poul Schmith/Kammeradvokaten.

Tidsplan og forløb

 • Konkurrencen løber hvert år i forårssemesteret.
 • Som deltager modtager du vejledning af coaches fra universitetet og ikke mindst fra Poul Schmith/Kammeradvokaten.  
 • Årets opgave frigives 1. februar. Herefter skal der udarbejdes processkrifter for claimant og defendant. Disse indleveres 1. maj.
 • I maj og juni er forberedes den mundtlige forhandling. Der er øveforhandlinger flere gange undervejs med deltagelse af tidligere processpilsdeltagere og coaches fra Poul Schmith/Kammeradvokaten.
 • Finalen afholdes i løbet af juni, hvor de 12 hold mødes og dyster mod hinanden over 2 dage.
 • Find nærmere oplysninger om årets tidsplan i kursuskataloget.    

Sådan ansøger du

Du skal ansøge skriftligt på engelsk. Ansøgningen, hvor du motiverer, hvorfor netop du skal udvælges til holdet, må maksimalt fylde en side. Karakterudskrift (på dansk) og CV (dansk eller engelsk) skal vedlægges. Ansøgningen stiles til Natalie V. Munkholm, og mailes til HSMapplication@law.au.dk. (Husk at bruge din studiemail)

Det er en fordel med god viden om EU-ret, ansættelsesret, arbejdsret, socialret, international procedure, ligesom der lægges vægt på din personlige motivation og dine øvrige aktiviteter. 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsrunden ligger samtidig med valg af kursusfag, og den konkrete ansøgningsfrist vil fremgå af kursuskataloget.

Udvælgelse

På baggrund af ansøgningerne afholdes der personlige samtaler med nogle af ansøgerne. Samtalerne foregår på engelsk. 

ECTS-point og samspil med andre kursusfag

Deltagelse i Hugo Sinzheimer Moot kan vægte fra 0 til 20 ECTS point.

 • 20 ECTS: Deltagerne i Hugo Sinzheimer Moot kan gå til eksamen. Eksaminationen sker i de problemstillinger, som årets case har berørt. Eksamen afholdes i forbindelse med sommereksamen.
 • 10 ECTS: Det er også muligt at overføre faget uden at gå til eksamen. I så fald vægter faget kun 10 ECTS.
 • Hvis du går til eksamen eller overfører faget, opfylder du kravet om et fremmedsproget kursusfag.
 • 0 ECTS: Der er også mulighed for, at deltagelsen ikke tæller med i din kandidatuddannelse. I så fald får du udstedt deltagerbevis.
 • Du skal senest inden afmeldingsfristen for eksamen give besked til studieadministrationen (kandidat.bss@au.dk) om hvor mange ECTS, du skal have for deltagelsen i Hugo Sinzheimer Moot. (Husk at bruge din studiemail)

Tilmelding til og samspil med andre kursusfag

 • Du søger kursusfag som alle andre til forårssemesteret.
 • Du sender samtidig ansøgning om optagelse på Hugo Sinzheimer Moot, der vægter op til 20 ECTS.
 • Hvis du optages på Hugo Sinzheimer Moot kan du afmelde 1 eller 2 kursusfag efter eget valg. Det kan også være de obligatoriske (så skal du blot tage dem senere).
 • Hvis du ønsker at deltage i Hugo Sinzheimer Moot på 4. semester, skal du indgive ønske om specialevejleder som alle andre - du søger samtidig om optagelse på Hugo Sinzheimer Moot.
 • Hvis du fortsat mangler ECTS ud over dit speciale, kan du få 10 eller 20 ECTS for Hugo Sinzheimer Moot – hvis ikke vægter forløbet 0 ECTS.
 • Du har mulighed for at søge om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen for dit speciale.
 • For at give deltagerne de bedst mulige forudsætninger for konkurrencen, er der mulighed for at søge dispensation til at følge yderligere relevante kursusfag ved henvendelse til kandidat.bss@au.dk. Deltagerne kan dog ikke gå til eksamen, medmindre de er optaget på kursusfaget efter de ordinære regler for kursusfagsdeltagelse. (Husk at bruge din studiemail)

Praktiske forhold

Økonomi og sponsor

Poul Schmith/Kammeradvokaten er samarbejdspartner og sponsor for konkurrencen. Derudover finansierer Juridisk Institut i betydeligt omfang Hugo Sinzheimer Moot-deltagelsen.

Finansieringen dækker blandt andet aflønning af eksterne og interne vejledere, etablering og drift af kontorfaciliteter og kontorhold, rejseomkostninger i ind- og udland, konkurrencegebyr mv.

Det tilstræbes, at deltagerne ikke har økonomiske udgifter ved deltagelsen.

Kontor og lignende

Juridisk Institut vil i det omfang det er muligt stille lokaler til rådighed til deltagerne i Hugo Sinzheimer procedurekonkurrencen.

 • Deltagerne kan anvende BSS's biblioteksfaciliteter på samme vilkår som instituttets ansatte.
 • Deltagerne kan anvende retssalen, der er indrettet med IT- og AV-udstyr.
 • Instituttet er behjælpelig med praktiske forhold i forbindelse med rejser mv.    

Eksempler på cases fra tidligere år

Hugo Moot 2022

The HS MCC took place on 19-21 June 2022 in Lisbon, Portugal. Underneath you will find the instructions, the Hugo Moot case and appendices.

 • Finale information

 • Awards and acknowledgements

  • Hugo Moot Winners 2022:
   • Winner: the Netherlands
   • Runner-up: Germany
  • Student judges (team Denmark):
   • Best student judge: Emilie Fellentoft
   • Runner-up: Mathilde Elkær Sørensen
  • Written Statements:
  • Oral plea:
   • Best Oral Plea: Se-Kwang Park (Germany)
   • Excellent Oral Plea: Sonia Tadjer (France)

Hugo Moot 2021

The fifth Hugo Moot Court Competition took place on 17-19 June 2021. This year it was again an online event due to the COVID-19 pandemic. Again, the event was organized by Ilia State University, Tbilisi, Georgia. Underneath you find the the program booklet, the case for the HS Moot Court Competition including the annexes and instructions.

 • Awards and acknowledgements

  • Hugo Moot Winners 2021:
   • Winner: Poland
   • Runner-up: Belgium
  • Student judges (team Austria):
   • Best student judge: Hristina Talkova
   • Runner-up: Jasmin Pieper
  • Written Statements:
  • Oral plea:
   • Best: Samuel Shannon (Poland)
   • Excellent: Krzystof Walczyk (Poland)

Hugo Moot 2017 i Aarhus

The second HS MCC took place on 15-17 June 2017 and was hosted by Aarhus University in Denmark.

 • Finale information:

The 2017 Hugo Moot finale took place in Aarhus at Aarhus University and at Aarhus District Court.

For an impression of the finale in 2017: https://youtu.be/8yj4Hxj-emE

 • Awards and acknowledgements
  • Hugo Moot Winner:
   • Winner: Finland
   • Runner-up: Poland
 • Student judges
  • Best student judge: Mihaly Egon Buddai (Hungary)
  • Written Statements:
   • Best written statements: Poland (pdf: Polandc and Polandd)
   • Excellent written statements: Portugal
  • Oral plea:
   • Best oral pleas: Mathilde Thykjær Poulsen (Denmark), Elmiira Kutvonen (Finland)
   • Excellent oral plea: Andreas Rye-Andersen (Denmark)

Videoer fra Hugo Moot


Visninger
Få et indtryk af Hugo Moot finalen i 2017
Visninger
Hør om Hugo Moot fra deltagerne, arrangørerne og trænerne i 2016.

Samarbejdspartner