Vis Moot

Der afholdes informationsmøde tirsdag den 23. april klokken 10.15  i 1253-317 William Scharff

Ansøgningsfrist for deltagelse er den 5. maj 2024. Ansøgningen - der skal være på engelsk og vedlægges CV - sendes til VMapplication@law.au.dk.

Udvælgelsessamtaler afholdes onsdag den. 15. maj, fra kl. 8.30.

Vis Moot (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot) er et internationalt processpil med deltagelse af næsten 400 universiteter fra hele verden. Processpillet vedrører international køberet og involverer også altid voldgiftsretlige problemstillinger.

Vis Moot er en fantastisk mulighed for at lære jura på en anden måde. Der er tale om et intenst forløb, der kræver en stor indsats. Til gengæld opleves et særligt fællesskab og en helt anden læringsmåde. Holdet vejledes gennem hele forløbet af erfarne vejledere.

Hvis du deltager i Vis Moot og skal til eller er i gang med at skrive speciale, kan du søge om dispensation til at få udsat afleveringsfristen med op til to måneder.

Du kan i dette link se en lille præsentation af Vis Moot.

Tidsplan og forløb

 • Det samlede forløb strækker sig over 2 semestre.
 • I oktober frigives årets opgave. Herefter skal der udarbejdes et klageskrift og senere et svarskrift. Dette arbejde afsluttes i januar.
 • Når svarskriftet er afleveret, begynder forberedelsen af den mundtlige forhandling, som er højdepunktet for konkurrencen. Den foregår altid i påskeugen i Wien.
 • Som led i forberedelsen deltager man yderligere i såkaldte pre-moots, der er øvekonkurrencer. Holdet fra AU deltager sædvanligvis i pre-moots i New York og Europa.

ECTS-point og samspil med kursusfag

 • Deltagerne i Vis Moot kan gå til eksamen i faget. Eksaminationen sker i årets problemstillinger inden for såvel den internationale køberet som voldgiftsretlige problemstillinger. Eksamen i Vis Moot 1 afholdes i forbindelse med vintereksamen og eksamen i Vis Moot 2 afholdes i forbindelse med sommereksamen. Begge forløb kan vægte op til 20 ECTS hver.
 • Det er også muligt at overføre faget uden at gå til eksamen. I så fald vægter hver del af faget kun 10 ECTS.
 • Hvis du går til eksamen eller overfører faget, opfylder du hermed kravet om et fremmedsproget kursusfag.
 • 0 ECTS: Der er også mulighed for, at deltagelsen ikke tæller med i din kandidatuddannelse. I så fald får du udstedt et deltagerbevis.
 • Du skal senest inden afmeldingsfristen for både vinter- og sommereksamen give besked til studieadministrationen (kandidat.bss@au.dk) om hvor mange ECTS, du skal have for deltagelsen i Vis Moot. (Husk at bruge din studiemail)

Tilmelding til og samspil med andre kursusfag

 • Du søger kursusfag i maj som alle andre til efterårssemesteret.
 • Du søger samtidig om optagelse på Vis Moot 1, der vægter op til 20 ECTS.
 • Hvis du optages på Mooten framelder du 1-3 kursusfag efter eget valg. Det kan også være de obligatoriske (så skal du blot tage dem senere).
 • I foråret tilmeldes du automatisk på Vis Moot 2, der vægter op til 20 ECTS.
 • Du vælger derfor kun 1 (eller 2) yderligere fag i tilmeldingsrunden i november måned, som du optages på, hvis faget(fagene) oprettes.
 • Hvis du ønsker at deltage i Vis Moot på 4. semester, skal du indgive ønske om specialevejleder som alle andre.
 • Hvis du fortsat mangler ECTS ud over dit speciale, kan du få 10 eller 20 ECTS for Vis Moot 2 – hvis ikke vægter forløbet 0 ECTS.
 • Du har mulighed for at søge om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen for dit speciale.
 • For at give deltagerne de bedst mulige forudsætninger for konkurrencen, er der mulighed for at søge dispensation til at følge relevante kursusfag ved henvendelse til kandidat.bss@au.dk. Deltagerne kan dog ikke gå til eksamen, medmindre de er optaget på kursusfaget efter de ordinære regler for kursusfagsdeltagelse. (Husk at bruge din studiemail).

Sådan ansøger du

Ansøgning

Du skal ansøge skriftligt på engelsk, på maksimalt to sider og vedlægge karakterudskrift og CV. I ansøgningen skal du motivere, hvorfor netop du bør udvælges til holdet. Ansøgningen mailes til VMapplication@law.au.dk (Husk at bruge din studiemail)

Ansøgningsfrist

Første ansøgningsrunde følger fristen for ansøgning om kursusfag til efterårssemestret. En eventuel anden ansøgningsrunde afvikles midt i september. Denne ansøgningsfrist annonceres i kursuskataloget.

Udvælgelse

På baggrund af ansøgningerne afholdes der udvælgelsessamtaler med nogle af ansøgerne. Disse samtaler afholdes umiddelbart efter ansøgningsfristen. Samtalerne foregår på engelsk.

Praktiske forhold

Økonomi og sponsor

Gorrissen Federspiel er hovedsponsor for konkurrencen. Derudover finansierer Juridisk Institut i betydeligt omfang Vis Moot-deltagelsen. Ud over aflønningerne til såvel eksterne som interne vejledere og etablering og drift af kontorfaciliteter, ydes der tilskud til rejser mv. Deltagerne forventes endvidere at søge sponsorer til dækning af omkostningerne.

Det tilstræbes, at deltagerne ikke har økonomiske udgifter ved deltagelsen. 

 • Juridisk Institut vil i det omfang det er muligt stille lokaler til rådighed for deltagerne i Vis Moot.
 • Der vil i perioden være adgang til at benytte instituttets frokoststue inkl. kaffeordning inden for instituttets åbningstider.
 • Deltagerne kan anvende BSS’s biblioteksfaciliteter på samme vilkår som instituttets ansatte.
 • Deltagerne kan anvende retssalen, der er indrettet med IT- og AV-udstyr.
 • Instituttet er behjælpelig med praktiske forhold i forbindelse med rejser mv.

Partner og hovedsponsor

 


Øvrige sponsorer

Knud Højgaards Fond

Dansk Tennis Fond

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindefond

Direktør M. C. Holsts Legat til fordel for Aarhus Universitet