Vis Moot

Vis Moot (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot) er et internationalt processpil med deltagelse af over 300 universiteter fra hele verden. Processpillet vedrører international køberet og involverer også altid voldgiftsretlige problemstillinger.

Vis Moot er en fantastisk mulighed for at lære jura på en anden måde. Der er tale om et intenst forløb, der kræver en stor indsats. Til gengæld opleves et særligt fællesskab og en helt anden læringsmåde. Holdet vejledes gennem hele forløbet af erfarne vejledere.

På informationsmødet, der afholdes i efteråret, kan du få en lille fornemmelse af Moot-ånden og du kan møde tidligere deltagere og coaches. Nærmere dato for informationsmødet vil blive offentliggjort i god tid før mødet.

Hvis du bliver valgt som en del af årets hold i første runde, har du førsteret til at få opfyldt dit ønske om, hvilket kursusfag du ønsker ved siden af mooten. Det kræver dog, at du allerede i din ansøgning skriver, hvilket fag du ønsker.

Informationsmøde om konkurrencen afholdes tirsdag den 30. april klokken 14.00 i Søauditoriet, hvor du kan møde dette års hold og vejlederne.

Ansøgningsfristen er søndag den 5. maj. Send din ansøgning til VMapplication@law.au.dk.

Tidsplan og forløb

 • Det samlede forløb strækker sig over 2 semestre.
 • I oktober frigives årets opgave. Herefter skal der udarbejdes et klageskrift og senere et svarskrift. Dette arbejde afsluttes i januar.
 • Når svarskriftet er afleveret, er det tid til at forberede den mundtlige forhandling. Som led i forberedelsen deltager man i såkaldte pre-moots, der er øvekonkurrencer. Holdet fra AU deltager sædvanligvis i pre-moots i New York og Tyskland.
 • Højdepunktet for konkurrencen er den mundtlige forhandling. Den foregår altid i påskeugen i Wien.

Sammenspil med kursusfag

Deltagerne i Vis Moot kan gå til eksamen i ”faget”. Eksaminationen sker i årets problemstillinger inden for såvel den internationale køberet som voldgiftsretlige problemstillinger. Eksamen afholdes i forbindelse med sommereksamen og tæller 20 ECTS.

Det er også muligt at overføre faget uden at gå til eksamen. I så fald tæller ”faget” 10 ECTS. Du kan vente med at anmode om at overføre faget, indtil du bliver kandidat.

Hvis du går til eksamen eller overfører faget, opfylder du hermed kravet om et fremmedsproget kursusfag.

Der er også mulighed for, at deltagelsen ikke medtæller i din kandidatuddannelse.

Andre kursusfag

Du har mulighed for at følge relaterede kursusfag uanset om disse er overtegnede og uden at dette tæller som kursusfagsdeltagelse. Der er dog ikke mulighed for at gå til eksamen, medmindre du er tilmeldt faget på ordinær måde. De relaterede kursusfag afhænger naturligvis af semestrets udbud, men er sædvanligvis CISG, International Law og procedure.

Da deltagelsen forudsætter en betydelig arbejdsbyrde, kan du framelde andre kursusfag, som du allerede er optaget på. Dette sker ved at holdets deltagere laver en samlet oversigt over, hvilke fag de ønsker afmeldt. Listen sendes via Kim Sommer Jensen til studieadministrationen..

Fremdriftsreform og Vis Moot

Hvis du ønsker at deltage i Vis Moot, når du begynder på kandidaten:

 • Du søger 3 kursusfag som alle andre
 • Du søger om optagelse på Vis Moot 1, der tæller 20 ECTS
 • Hvis du optages på Mooten framelder du 2 kursusfag efter eget valg. Det kan også være de obligatoriske (så skal du blot tage dem senere)
 • Hvis du søger i første runde, dvs. samtidig med kursusfag, kan du i ansøgningen angive, hvilket fag af de 3 søgte, du helst vil have. Hvis du optages på Mooten, bliver dit ønske opfyldt, hvis faget oprettes.
 • I foråret optages du på Vis Moot 2, der tæller 20 ECTS
 • Du vælger derfor kun 1 yderligere fag, som du optages på, hvis faget oprettes
 • Der kan gives dispensation til at du følger to fag udover Mooten. I så fald skal du ikke til eksamen i Mooten, og den tæller kun 10 ECTS

 

Hvis du ønsker at deltage i Vis Moot på 3. og 4. semester på kandidaten

 • Du søger 3 kursusfag som alle andre
 • Du søger om optagelse på Vis Moot 1, der tæller 20 ECTS
 • Hvis du optages på Mooten framelder du 2 kursusfag efter eget valg.
 • Hvis du søger i første runde, dvs. samtidig med kursusfag, kan du i ansøgningen angive, hvilket fag af de 3 søgte, du helst vil have. Hvis du optages på Mooten, bliver dit ønske opfyldt, hvis faget oprettes.
 • I foråret skriver du speciale samtidig med deltagelsen i Mooten
 • Du skal ikke til eksamen i Mooten, men får et deltagerbevis
 • Mooten er ikke medtællende ved opgørelsen af ECTS
 • Du kan forvente dispensation, hvis dit speciale ikke bliver færdigt til tiden.

Ansøgning og udvælgelse

Ansøgning

Du skal ansøge skriftligt på engelsk, på maksimalt to sider og vedlægge karakterudskrift. I ansøgningen skal du motivere, hvorfor netop du bør udvælges til holdet. Ansøgningen mailes til VMapplication@law.au.dk

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist to gange årligt. Første ansøgningsrunde følger sædvanligvis fristen for ansøgning om kursusfag til efterårssemestret. Anden ansøgningsrunde ligger midt i september. Ansøgningsfristerne annonceres på denne side.

Udvægelse

På baggrund af ansøgningerne afholdes der udvælgelsessamtaler med de forventede bedst egnede. Disse samtaler afholdes kort efter ansøgningsfristen. Samtalerne foregår på engelsk.

Praktiske forhold

Økonomi og sponsor

DLA Piper er hovedsponsor for konkurrencen. Derudover finansierer Juridisk Institut i betydeligt omfang Vis Moot-deltagelsen. Ud over aflønningerne til såvel eksterne som interne vejledere og etablering og drift af kontorfaciliteter, ydes der tilskud til rejser mv. Instituttet er endvidere behjælpelig med at finde eksterne sponsorer til dækning af yderligere omkostninger.

Det tilstræbes, at deltagerne ikke har økonomiske udgifter ved deltagelsen.

Kontor og lignende

Instituttet stiller - i det omfang det er muligt - kontorer til rådighed for deltagerne i procedurekonkurrencerne.

Partner og hovedsponsor

 


Øvrige sponsorer

Knud Højgaards Fond

Dansk Tennis Fond

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond315003 / i40