Undervisningstilmelding - kandidatfag

Tilmeldingsperiode

 • Forårsfag tilmeldingsperiode: 1.-5. december  
 • Efterårsfag tilmeldingsperiode: 1.-5. maj

Oversigt over valgfag og fagklynger

Find de fag, der udbydes på din uddannelse, i AU kursuskatalog. Du kan afgrænse din søgning ved at vælge din ’Uddannelse’ og ’Periode’.

Inden du vælger fag, skal du orientere dig om sammenfald af timer og eksamener på fagene. Det kan du gøre enten ved hjælp af fagklynger, eller ved selv at tjekke for undervisnings- og eksamenssammenfald i hhv. skema og eksamensplan vedrørende de obligatoriske skriftlige eksamener. Eksamensdatoer for valgfagene (både mundtlige og skriftlige) besluttes, når undervisningen er i gang. For de mundtlige valgfag vil det enkelte undervisningshold som udgangspunkt få fastlagt tre eksamensdatoer (kan afhænge af holdets størrelse). Disse tre datoer skal som udgangspunkt placeres i tre perioder for at sikre den fornødne fleksibilitet. Du har derved selv mulighed for at planlægge dig ud af eksamenssammenfald ved at placere dine eksaminer i hver af de tre perioder.

Fagklynger
Time- og eksamensplanerne er planlagt, så der som udgangspunkt ikke er sammenfald af timer og/eller eksamener inden for fagklyngen, mens der kan forekomme sammenfald af timer og/eller eksamener mellem fag fra forskellige fagklynger. Sammenfald i eksamener vil dog i reglen kunne undgås vedrørende de mundtlige eksamener.

Efter tilmeldingsfristen kan der desværre forekomme løbende ændringer i skemaerne, der forårsager undervisnings-og/eller eksamensoverlap.

Du kan frit vælge fag i den fagklynge, som passer bedst ind i dit studieprogram.

Valgfag fra forskellige fagklynger
Såfremt du ønsker at vælge fag fra forskellige fagklynger, skal du være meget opmærksom på, at du risikerer, at der kan være undervisnings-/eksamenssammenfald. Inden du tilmelder dig fag fra forskellige fagklynger, er det derfor vigtigt, at du tjekker:

 • Undervisningssammenfald i timetable.au.dk – det kan du tjekke fra den 21. oktober
 • Skriftlige eksamener på obligatoriske fag - du kan tjekke for eksamenssammenfald i eksamensplanen fra den 29. november.
 • Mundtlige eksamener - som ovenfor beskrevet fastlægger det enkelte undervisningshold tre eksamensdatoer (kan afhænge af holdets størrelse). Disse tre datoer skal som udgangspunkt placeres i tre perioder for at sikre den fornødne fleksibilitet ved eksamensplanlægningen. Du har derved selv mulighed for at planlægge dig ud af eksamenssammenfald ved at placere dine eksamener i hver af de tre perioder.

Hvis du sammen med dit valgfag skal have et obligatorisk fag, skal du også huske at tjekke, om der er overlap mellem det obligatoriske fag og valgfaget. Det kan du ligeledes gøre i MyTimetable.

Du skal være særligt opmærksom på, at dit valg af fag er bindende, og at du har ansvaret for, at der ikke er undervisnings-/eksamenssammenfald ved valg af fag uden for fagklynger.

Trin for trin guide til tilmelding

 1. Find de fag, der udbydes på din uddannelse, i AU kursuskatalog. Du kan afgrænse din søgning ved at vælge din ’Uddannelse’ og ’Periode’.
 2. Du skal nu vælge, hvilke fag du ønsker at blive tilmeldt. Se afsnit 'Oversigt over valgfag'. Tilmelding til fag er bindende. Det betyder, at du efter tilmeldingsfristens udløb ikke kan afmelde dig eller ændre i de fag, som du har tilmeldt dig, medmindre du søger og får en dispensation fra studienævnet.
 3. Log på mitstudie.au.dk – find direkte link til studieselvbetjening (STADS) – tilmeld dig fag. Gå til ’Undervisning’ -> ’Tilmeld’. Her vil du finde en tilmeldingsblanket med en liste over dine mulige fag.
 4. Du skal angive ”1” ved hvert fag, du ønsker at blive tilmeldt.
 5. Du skal kun tilmelde dig det antal fag, du ønsker at følge. Hvis du har tilmeldt dig fag på Summer University, gæstefag på en anden uddannelsesinstitution eller skal på udveksling, skal du kun tilmelde dig det antal fag, du skal følge i foråret 2022 på din egen uddannelse. Vælger du for mange fag, bliver du automatisk afmeldt de fag, der ikke er plads til i dit studieprogram. Afmeldingen er vilkårlig, og der vil ikke blive taget hensyn til, hvilke fag det drejer sig om. 
 6. Efter den 14. december skal du tjekke dine tilmeldinger i studieselvbetjeningen STADS under ‘Undervisning –> ’Vis til- og afmeldinger’. Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig tre fag, og du nu kun kan se to fag i din tilmeldingsoversigt, er det fordi, du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et tredje fag i en ny tilmeldingsrunde.
 7. Anden tilmeldingsrunde afvikles den 15. - 16. december. Her kan du tilmelde dig fag med ledige pladser. Herefter skal du igen tjekke dine tilmeldinger i studieselvbetjening STADS. Du kan se dine tildelte fag efer den 20. december. Hvis du ikke har fået plads efter 2. tilmeldingsrunde, så har du mulighed for at kontakte din studieadministrator på e-mail: kandidat.bss@au.dkbachelor.bss@au.dk

Pladsfordeling

Overstiger antal tilmeldinger til et fag det antal pladser, der er på faget, vil pladserne blive fordelt, ud fra hvem der har bestået flest ECTS (anciennitet).

Der er deltagerbegrænsning på alle fag, også på de obligatoriske fag Skatteret og Civilproces. Hvis der er flere tilmeldte studerende end antal pladser, vil pladserne blive fordelt efter anciennitet.

Får du ikke plads på et eller flere fag, skal du tilmelde dig i 2. tilmeldingsrunde.

Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig 3 fag, og du nu kun kan se 2 fag i din tilmeldingsoversigt, er det fordi, du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et 3. fag i en ny tilmeldingsperiode.

Afmelding af valgfag

Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag, er bundet af deres valg. Det vil sige, at efter tilmeldingsfristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udbyttes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram.  

Når du er er tilmeldt et fag, kan dette derfor kun frameldes igen, hvis det pågældende semester i stedet skal bruges til: 

 • Projektorienteret forløb (praktik)
 • Udvekslingsophold
 • Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner
 • Deltagelse i procedurekonkurrencer
 • Optagelse på Elitemodulet på cand.jur.-uddannelsen

Dispensation til framelding 

Hvis ingen af de 3 ovennævnte frameldingsårsager gør sig gældende for dig, kan studienævnet give tilladelse til at framelde eller udskifte valgfag, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, der konkret vurderes at have indflydelse på din mulighed for at gennemføre faget. Du søger om dispensation via mitstudie.au.dk.

Her kan du få hjælp

Hvem kan hjælpe mig, hvis jeg har brug for vejledning om valgfag?
Kontakt Studievejledningen for Jura

Hvem kan hjælpe mig, hvis tilmeldingsblanketten driller?
Skriv til Aarhus BSS’ studieadministration: kandidat.bss@au.dk

Fornyet holdplads

Hvis du tidligere har været tilmeldt et kursusfag og ønsker at få en fornyet holdplads på samme fag, skal du i tilmeldingsperioden udfylde blanketten fornyet holdplads elektronisk og sende den til Tina Aronro: kandidat.bss@au.dk. Du tildeles fornyet holdplads, hvis der stadig er ledige pladser efter 2. tilmeldingsperiode.

Hvis du ikke får tildelt fornyet holdplads, eller hvis du blot ønsker at aflægge eksamen i et tidligere tilmeldt kursusfag uden at følge undervisningen, bedes du kontakte kandidat.bss@au.dk for adgang til kursusfagets Blackboard-side.

Til studerende som ikke har en bacheloruddannelse fra AU eller har holdt pause mellem bachelor- og kandidatuddannelsen

Hvis du har taget din bacheloruddannelse på et andet universitet, har haft pause mellem din bachelor- og kandidatuddannelse, eller du har søgt om at skifte studieretning, skal du tilmelde dig 1. semesters fag via studieselvbetjeningen på mit.au.dk i perioden 13.-17. januar 2022.

Tildelingen af pladser vil foregå efter først-til-mølle princippet og et vil være muligt at tilmelde sig et fag så længe der er ledige pladser på faget. Når et fag er fyldt op vil det ikke længere være muligt at tilmelde sig det pågældende fag.

Der kan løbende komme ledige pladser på fagene.

Det er vigtigt at du er vigtigt du tager højde for fagklynger, time- og eksamensoverlap inden du tilmelder dig

Du kan læse mere om kandidatseminarerne i kursuskataloget, og ved spørgsmål kan du kontakte kandidat.bss@au.dk 

Du bliver ikke automatisk tilmeldt de obligatoriske fag Skatteret og Civilproces, og du skal således også selv angive, om du ønsker at blive tilmeldt et eller begge af disse fag. Vær opmærksom på, at de to fag frit kan placeres på første, andet eller tredje semester af uddannelsen. 

Der er deltagerbegrænsning på alle fag, også på de obligatoriske fag Skatteret og Civilproces. Hvis der er flere tilmeldte studerende end antal pladser, vil pladserne blive fordelt efter anciennitet.

Du kan læse om kandidatfagene i kursuskataloget

Hvis du har spørgsmål til tilmeldingen kan du kontakte kandidat.bss@au.dk 

For exchange students

 

When choosing courses in the law programme, you need to make sure that classes or exams do not overlap.

Courses are divided into clusters, and no courses in the same cluster will have any overlapping classes or exam.

You are free to choose courses from different clusters, but in that case it is your own responsibility to check for:

 • Overlapping classes in timetable.au.dk – available from 21 October
 • Written exams - you can find information on overlapping exams in the exam schedule – available from 29 November
 • Oral exams - sign up for exam dates via the lists in your courses' Brightspace group. Dates in December are usually available.