Særligt for Molekylærbiologi og Genetik

Specialekontrakt

Du skal udfylde din specialekontrakt online via kontraktgeneratoren. Vejledning til udarbejdelse af projekt- og vejledningsplanen: Word-fil; PDF-fil. Orienter dig i øvrigt om reglerne for dit speciale her på din studieportal og i din studieordning. 

Det betyder, at der nu er to forskellige kontrakter, du skal udfylde og have godkendt i kontraktgeneratoren i løbet af dit kandidatstudie:

  1. Inden starten på kandidaten, skal du udfylde en kandidatkontrakt, der indeholder en liste med alle de kurser, der skal indgå i din kandidatuddannelse
  2. Inden starten på specialet, skal du udfylde en specialekontrakt, der bl.a. indeholder navn på vejleder, afleveringsdato og arbejdstitel for specialet.

Har du spørgsmål til den nye specialekontraktgenerator, kan du sende en mail til studieservice.st@au.dk.