Når du starter som specialestuderende

Aftale med vejleder

Før den studerende påbegynder sit projekt eller speciale ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG), skal han/hun kontakte en af instituttets forskere og lave en aftale om vejledning af projekt eller speciale. Når der er indgået en aftale, skal der udarbejdes en specialekontrakt via kontraktgeneratoren (https://kontrakt.nattech.au.dk/login). Vejledning til udarbejdelse af projekt- og vejledningsplanen: Word-fil; PDF-fil.

Registrering som studerende ved MBG

Når den studerende har lavet en aftale om vejledning, skal han/hun registreres ved institutttet for at få adgang til laboratorier, faciliteter, kalendersystem, e-mail og nyhedsinformation. Se nedenfor.

Forsikring

Bemærk, at studerende (undtagen del B ph.d.-studerende der er ansat og får løn) selv skal tegne en heltidsdækkende ansvars- og ulykkesforsikring, når de arbejder på instituttet for at være dækket ved evt. ulykker.

Mentor

Lederen af forskningsgruppen, hvor den nye studerende skal studere, udpeger en mentor, som skal hjælpe den nye studerende med at blive etableret og introduceret til procedurer, lokaliteter og andre medarbejdere ved MBG og - for udenlandske studerende - registrering hos relevante myndigheder.


Velkommen til Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG)

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig, og vi håber, at du kommer til at synes godt om at være på vores institut.

For at gøre det lettere for dig at blive bekendt med universitets mange forskellige regelsæt inden for forskning, løn, personale, sikkerhed mv. samt de mange it-baserede funktioner og systemer, du skal bruge, har vi samlet en oversigt over de vigtigste på nedenstående sider.

  • Registrering ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik

For at få adgang til instituttets laboratorier, faciliteter, kalendersystem, e-mail og nyhedsinformation, skal du registreres på instituttet.

Udfyld det relevante skema (studerende, medarbejdere/ph.d.-studerende eller gæster), og aflever det til Dorte Abildskov (evt. Rikke Mie Rahbek) sammen med de skemaer, der er nødvendige for at adgangskort/nøgler (se nedenfor).

Alle nye medarbejdere og studerende vil blive introduceret til sikkerhedsprocedurer i forbindelse med arbejde i laboratoriet af den sikkerhedsrepræsentant, der er tilknyttet den afdeling, de skal arbejde i. Som bevis på, at du har fået denne introduktion underskriver sikkerhedsrepræsentant og vejleder en såkaldt tjekliste. Denne tjekliste skal medbringes, når du skal have et adgangskort/nøgler til instituttet (se nedenfor).

Nøgler og adgangskort udleveres hos Dorte Abildskov (evt. Rikke Mie Rahbek). For at få udleveret adgangskort/nøgler til instituttet, skal du bestille (og betale for) for disse online.

Når du har udfyldt og givet registreringsskemaet til Dorte (evt. Rikke), vil du få tildelt en e-mail adresse ved instituttet.

På basis af oplysningerne i registreringsskemaet får du også en profilside (i PURE – se nedenfor), og du kommer dermed automatisk på listen medarbejdere og studerende.

Lisbeth Heilesen vil indkalde dig til fotografering til din profilside.

- Brightspace (Learning Management System)
CWT (rejseportal og rejsebureau)
- IndFak (faktureringssystem)
- PURE (system til indsamling, vedligeholdelse og synliggørelse af forskningsdata)
- mit.au.dk (indstilling af den adgangskode til en række af universitetets andre systemer)
- ReAP (registrering af fondsansøgninger)
- AU Exchange Webmail (AU-mail, inkl. kalender)
- VPN netværk (serveradgang hjemmefra)

HR, lønkontor, TR, ferie og fravær

Rejsebureau, kreditkort, forsikringskort, rejseafregning

Indkøb, betaling af fakturer, forskningsstøtte

Sikkerhed i laboratoriet, arbejdsmiljørepræsentanter/organisation

Brevpapir, PowerPoint, logoer, segl

Post, telefon, kopimaskiner, kontorartikler, post og kurer mv.