For sen tilmelding til eksamen

Du bliver automatisk tilmeldt eksamen, når du tilmelder dig undervisning.

Du skal dog altid selv sørge for at kontrollere, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte. Dette kan du gøre via Aarhus Universitets selvbetjening

Dette kan du gøre i følgende perioder:

  • 1.-15. marts for sommereksamen
  • 1.-15. oktober for vintereksamen.

Hvis du efter tilmeldingsfristen opdager, at du ikke er tilmeldt til eksamen, kan du søge studienævnet om dispensation fra tilmeldingsfristen. For at få dispensation fra fristen, skal du kunne dokumentere usædvanlige forhold (fx ved en lægeerklæring).

Det er ikke muligt at opstille en udtømmende liste over, hvad der kan betegnes som usædvanlige forhold. Normalt dispenseres dog kun fra tilmeldingsfristen til eksamen, hvis du kan dokumentere, at du uforskyldt er blevet forhindret i at tilmelde dig den pågældende eksamen inden fristens udløb.