Midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen

For at du kan blive optaget på en kandidatuddannelse, skal du have afsluttet en relevant bacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau.

Hvis du ikke har afsluttet en adgangsgivende bacheloruddannelse, har du dog mulighed for at søge om en dispensation til midlertidig indskrivning på en kandidatuddannelse samtidig med, at du er indskrevet på den adgangsgivende bacheloruddannelse.

Forudsætninger for dispensation til midlertidig indskrivning

For at du kan få dispensation til midlertidig indskrivning på en kandidatuddannelse, er det en forudsætning, at der foreligger særlige omstændigheder, og at studienævnet skønner, at du har faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen og samtidig gennemføre fag på kandidatuddannelsen. 

Du kan kun søge om midlertidig indskrivning, hvis du tager din bacheloruddannelse ved Aarhus Universitet og du har søgt om optagelse på kandidatuddannelsen indenfor fristerne.

Op til 30 ECTS på kandidatuddannelsen

Under en midlertidig indskrivning kan du højest blive tilmeldt fag og prøver i op til 30 ECTS-point på kandidatuddannelsen. 

Midlertidig indskrivning og SU

Du kan ikke optages på kandidatuddannelsen, før bacheloruddannelsen er gennemført og bestået. Det betyder også, at du ikke er berettiget til at modtage SU-klip for kandidatuddannelsen, før du har bestået din bacheloruddannelse. Selvom du bliver midlertidig optaget på kandidatuddannelsen, har du altså kun din bachelorramme på 36+12 SU-klip til rådighed, mens du færdiggør din bacheloruddannelse.

Særligt for sidefagsstuderende

Hvis du er i gang med en uddannelse, hvor der indgår et sidefag, skal du søge studienævnet på dit hovedfag om dispensation til midlertidig indskrivning. Også selv om det kun er på sidefaget, at du ønsker at tage fag under din midlertidige indskrivning.

Sådan søger du

Du kan først søge om midlertidig indskrivning, når du er blevet betinget optaget på en kandidatuddannelse.

  1. Du søger via ansøgningsblanketten ’Midlertidig indskrivning på kandidatuddannelse’ på mitstudie.au.dk
  2. Angiv hvilken kandidatuddannelse du søger om midlertidig indskrivning på og i hvilket semester.
  3. I feltet ’Bemærkning’ skal du angive, hvilke kurser du mangler at bestå på din bacheloruddannelse og hvornår du planlægger at bestå disse kurser (skriv kursustitler og ECTS).
    Du skal både skrive, hvilke kurser du forventer at bestå i den førstkommende eksamensperiode, og hvilke kurser du planlægger at bestå sideløbende med den midlertidige indskrivning.
  4. Vedhæft dokumentation i form af en kopi af din bekræftelse på, at du er blevet optaget på den kandidatuddannelse, som du søger om midlertidig indskrivning på.
  5. Send din ansøgning.