Vejledningsarrangementer

Studievejledningen afholder hvert semester en række vejlednings- og informationsarrangementer. Herunder kan du se en oversigt over de arrangementer, studievejledningen afholder i løbet af året. Når de præcise datoer for arrangementerne ligger fast, vil informationer om tid og sted kunne findes på Blackboard.

Forårssemester

Januar

  • Informationsmøde for nye kandidatstuderende

Februar

  • U-days

Marts

April

Efterårssemester

August (sidste uge)

  • Introduktionsuge for 1. semester bachelorstuderende
  • Introduktion for nye internationale kandidatstuderende

September

Oktober

  • Studiepraktik

November