Akademisk skrivning

Ressourcer om akademisk skrivning

Materialet på denne side skal opfattes som generelle råd. Husk at undersøge kravene i studieordningen og fagets retningslinjer samt at tale med din underviser/vejleder. 

Vil du:

  • blive bedre til at skrive bundne opgaver? Læs Bundne opgaver
  • have idéer til hvordan du kan disponere din tid ved skriftlige eksamener? Læs kap. 7 i Bundne opgaver.
  • i gang med nogle overskuelige skriveaktiviteter, der kan føre dig nærmere en færdig opgave? Prøv nogle af aktiviteterne fra Den gode opgave.
  • undgå at gå i stå med din skrivning? Prøv en interaktiv øvelse fra AU Studypedia.
  • blive bedre til at argumentere i opgaver? Læs Akademisk argumentation.

Bundne opgaver - hjemmeopgaver og eksamensopgaver på videregående uddannelser

Bundne opgaver - hjemmeopgaver og eksamensopgaver på videregående uddannelser

Skov, S. Samfundslitteratur, 2008

Bogen fokuserer på, hvordan man skriver en god opgave med givet problemformulering, og er dermed særlig relevant for studerende på 1.- 5. semester. På 70 sider gives en overskuelig indføring i, hvordan man aflæser en problemformulering og strukturerer sin opgavebesvarelse bedst muligt. Derudover gennemgås akademisk sprog og metakommunikation og der gives gode råd til skriveprocessen.  

Bogen indeholder mange kommenterede eksempler fra bundne opgaver fra forskellige universitetsuddannelser.   

 

Den gode opgave - håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser

Den gode opgave - håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser

Rienecker, L. & P. S.  Jørgensen, Samfundslitteratur, 2012

Denne håndbog er udformet som en aktivitetsbog og er fortrinsvis rettet mod studerende, der selvstændigt skal udarbejde en problemformulering i forbindelse med en opgave. Dog omhandler kap. 2 (12 sider) ugeopgaver og bundne opgaver. Bogen indeholder kapitler om hvordan man finder frem til en problemformulering, søger litteratur og bruger kilder, strukturer en opgave, argumenterer og skriver klart, samt skriveprocessen. Bogen indeholder mange eksempler fra universitetsopgaver afleveret på forskellige universitetsuddannelser.

 

The Craft of research

The Craft of Research

Booth, W.C., G. G. Colomb & J. M. Williams.  University of Chicago Press, 2008

Denne håndbog er en international klassiker om ”research writing” og er mest brugbar for studerende, der skal skrive BA-projekt eller speciale. Bogen dækker alle aspekter af at skrive en universitetsopgave og er både klar og grundig.

Særligt kan anbefales kap. 2 (hvordan man trin for trin kan arbejde sig frem til en problemformulering) og kap. 3 (der detaljeret beskriver hvordan man opbygger et akademisk argument). På forlagets hjemmeside findes bogens indholdsfortegnelse.

 

Akademisk argumentation - skriv overbevisende opgaver på videregående uddannelser

Akademisk argumentation – skriv overbevisende opgaver på de videregående uddannelser

Hegelund, S. Samfundslitteratur, 2000

At kunne analysere andres argumentation og argumentere for egne faglige pointer i opgaver er en helt central færdighed for universitetsstuderende. Bogen viser, hvordan man kan bruge Toulmins argumentmodel til formålet. For opgaveskrivere er særligt ideen om, at man med fordel kan opbygge en opgave som ét, overordnet argument meget brugbar. Både som en metode til at komme i gang med opgaven og til at sikre, at man undervejs disponerer både sin tid og selve opgaven optimalt.

Studypedia indeholder en kort gennemgang af argumentation i opgaver baseret på bogen.