Studieteknik for nye studerende

På universitetet er meget anderledes, end man kender det fra f.eks. gymnasiet. En stor del af undervisningen foregår som forelæsninger, og der er meget, der skal læses. Nye studerende kan derfor have stor glæde af at beskæftige sig med studieteknik. Herunder finder du en række gode råd til, hvordan du som ny studerende fra starten af din uddannelse kan udvikle en god studieteknik.

Strukturér din tid

En af de største udfordringer for nye studerende er at få fagene på første semester til at gå op i en højere enhed. Det handler om at få tid til alle delene af sit studium. Det er meget vigtigt at slå fast, at et universitetsstudie er en stilling på fuld tid. Vi forventer, at du bruger mindst 37 timer om ugen i gennemsnit, og at du er omstillingsparat og fleksibel i forhold til variationer i opgavemængden. Når det er sagt, prøver underviserne i høj grad at tilpasse forløbene efter hinanden. Det gælder både i de enkelte uger og i løbet af semesteret. Det er også vigtigt at holde helt fri somme tider. Det giver ny energi og overskud til at klare ‟karrierestillingen‟. Det er forskelligt, om man prioriterer at holde fri i weekenderne, eller om man foretrækker at have en mere afslappet hverdag og derfor arbejder lørdag og/eller søndag. Uanset arbejdsform er det imidlertid meget vigtigt at overveje eksplicit, hvordan man vil bruge sin tid.

Forbered forlæsninger og holdtimer

Hvert fag har sin cyklus hen over ugen. Først læser man typisk materialet til forelæsningen/forelæsningerne, og derefter forbereder man sig til holdtimerne baseret på læsningen af tekster samt forelæsningerne. For at få fuldt udbytte af holdtimerne anbefaler vi kraftigt, at I diskuterer spørgsmålene til holdtimernes tekster før timerne: Man lærer ved selv at arbejde med stoffet!

Reducér eksamenspres

I slutningen af forløbet har man travlt. Hold øje med opslagene om først foreløbige så endelige eksamenstidspunkter, så du kan afsætte tid til alle eksaminerne. Det hjælper på eksamenspresset at have lagt en god, konstant arbejdsindsats i semesteret, og det er også vigtigt at lave en plan for, hvad man vil lave hvornår. Lav hellere en realistisk plan, og hold den frem for altid at gå med dårlig samvittighed.

Planlæg løbende

Også i løbet af de enkelte uger i semesteret er det vigtigt bevidst at prioritere sin tid. Som studerende er man sin egen arbejdsgiver, hvilket kan være en vanskelig opgave. Nogle arbejder med tidsplaner som nedenstående eksempelvise ugeplan, mens andre bruger andre værktøjer. Det er også forskelligt, hvornår man arbejder bedst. Det er forskelligt om man foretrækker at arbejde i løbet af hverdagene og holde fri i weekenden, eller om man foretrækker en mindre komprimeret hverdag og derfor også  arbejder en af dagene i weekenden. Nogle gange vil det være en nødvendighed at arbejde i weekenden, ligesom det er tilfældet i mange andre akademiske jobs. Til gengæld skal man ikke spørge om lov for at gå til tandlæge mandag kl. 14.30.

Prioritér eksplicit din tid!

Hvordan du gør det, er helt op til dig selv. For at få inspiration til denne prioritering og især til at optimere arbejdet med studiets enkelte elementer anbefaler vi, at du på et tidspunkt læser en bog om studieteknik. Du kan finde en kommenteret liste af bøger og pjecer om studieteknik her.