Ny kandidatstudieordning i 2020

Indfasning af ny studieordning for kandidatstuderende og tilvalg

 

Studienævnet for Idrætsvidenskab har vedtaget en ny studieordning, som træder i kraft fra september 2020.

For studerende på 2014-ordningen
Der er ingen ændringer i dit uddannelsesforløb, dvs. du færdiggør din uddannelse på 2014-ordningen. Dette gælder både 1-faglige studerende og 2-faglige studerende. 

Nedenfor kan du se en oversigt over sidste udbud af undervisning og eksamen på 2014-ordningen. Dette er særligt vigtigt, hvis du kommer bagud med din uddannelse. 

For nye tilvalgsstuderende:

  • Studiestart 2020: Du indskrives på overgangsordningen for kandidattilvalget.
  • Studiestart 2021: Du indskrives på den nye studieordning for kandidattilvalget.

Sidste udbud af undervisning og eksamen for kurser på 2014-ordningen

Hvis du kommer eller er kommet bagud med et eller flere af dine kurser, kan du her se en oversigt over, hvornår du senest kan følge de pågældende kurser og gå til eksamen i dem. Hvis du ikke når at følge og bestå kurserne, inden de udbydes sidste gang, overflyttes du til den nye studieordning og vil få merit i henhold til nedenstående meritskema.

Sidste undervisningOrdinær eksamenReeksamen
(2. eksamensforsøg)
Ordinær eksamen
(3. eksamensforsøg)
1. semester*Efterår 2019Vinter 2019/20Vinter 2019/20Vinter 2020/21
2. semester*Foråret 2020Sommer 2020Sommer 2020Sommer 2021
3. semester*Efterår 2020Vinter 2020/21Vinter 2020/21Vinter 2021/22
4. semesterForåret 2021Sommer 2021Sommer 2021

Sommer 2022

* = Datoerne for 1., 2. og 3. semester gør sig også gældende for kandidattilvalget i Idrætsvidenskab.

BEMÆRK: Alle studerende, der er indskrevet på den 2-faglige kandidatuddannelse, overflyttes til 2020-ordningen.

Meritskema fra 2014-ordningen til 2020-ordningen

Følgende meritskema er en oversigt over de kurser på 2020-ordningen, som erstatter kurserne på 2014-ordningen. Hvis du bliver flyttet til 2020-ordningen, skal du ikke selv foretage dig noget i forhold til meritansøgning – det sker automatisk, såfremt du har bestået dine kurser.

2020-ordningenECTSMeritgivende kurser fra 2014-ordningenECTS
Træning og sundhed10Træning og sundhed10
Kropskultur10Kropskultur10
Krop, medicin og sundhed10Krop, medicin og sundhed10
Kvalitative metoder og projektdesign10Kvalitative metoder og projektdesign10
Physiology of strength training10Styrketræningens fysiologi10
Muskelfysiologi10Muskefysiologi10
Statistik10Ingen merit
Valgfag10Sport og globalisering10
Valgfag5Valgfag5
Speciale30Speciale30
Speciale60Speciale60

Meritskema for kandidattilvalget i Idrætsvidenskab

2020-ordningenECTSMeritgivende kurser fra 2014-ordningenECTS
Svømning5Svømning5
Friluftsliv5Friluftsliv5

Boldspil

10Boldbasis5
Boldspil10
Arbejds- og trænings fysiologi10Arbejds- og træningsfysiologi10
Idrætspædagogik5Idrætspædagogik5
Valgfag10Epidemiologi og idrætsstatistik10
Valgfag5Fysisk træning5
Valgfag5Valgfag5
Valgfag10Valgfag10