Speciale

Som afslutning på din kandidatuddannelse skal du skrive en stor, selvstændig opgave med selvvalgt emne: specialet. På Idrætsvidenskab kan du vælge, om du vil bruge ét eller to semestre på specialet, hhv. 30 eller 60 ECTS-speciale  

 I menuen til venstre kan du læse kort om generelle vilkår for specialer og søge om en specialeplads. 

60 ECTS speciale

Ønsker du at skrive speciale på 60 ECTS, bruger du dit 3. og 4. semester på det. 

Vil du skrive speciale på 60 ECTS, skal du give besked senest 1. april på dit 2. semester på kandidaten via formularen til højre. 

Derudover er tilmeldingsprocessen den samme som beskrevet ovenfor. Du skal også stadig indsende en specialekontrakt  

Tilmelding til specialet

Når du kommer til det semester, hvor kandidatspecialet ligger, vil du automatisk blive tilmeldt specialet uden mulighed for afmelding. Du skal altså ikke selv tilmelde dig i STADS. 

Skriver du 30 ECTS speciale, vil du blive tilmeldt specialet på dit 4. semester, og skriver du 60 ECTS speciale, vil du blive tilmeldt på dit 3. semester.

Du er dog selv ansvarlig for at udfylde og aflevere en elektronisk specialekontrakt inkl. opgaveformulering senest: 

 • 15. januar for specialer, der skrives i foråret
 • 15. august for specialer, der skrives i efteråret

Specialekontrakt

Specialekontrakten skal udfyldes før henholdsvis 15. august og 15. januar, og du skal bruge denne formular:

Udfyld specialekontrakten her.

Ved 2. eller 3. eksamensforsøg skal specialekontrakten med revideredet opgaveformulering udfyldes senest 14 dage efter den oprindelige afleveringsfrist.

Godkendelse af specialekontrakt og opgaveformulering

Den indleverede specialekontrakt og opgaveformulering skal godkendes af studieleder. Når dette er sket, orienteres du om godkendelsen.

Hvis den indleverede specialekontrakt og opgaveformulering ikke opfylder de formelle krav, eller studieleder ikke kan godkende opgaveformuleringen, orienteres du om dette, og der påbegyndes en dialog om en ny eller tilrettet opgaveformulering og/eller specialekontrakt.

Ved indgåelse af specialekontrakt angives en arbejdstitel for specialet. Dvs. at titlen ved aflevering ikke behøver at være enslydende med den tidligere godkendte titel. Ligeledes kan problemformuleringen ændres undervejs i forløbet. Din vejleder er dog kun forpligtet indenfor rammerne af den oprindelige opgaveformulering.

Opbevaring og behandling af data

Retningslinjer for brug af data
Her på Studieportalen kan du finde vigtig information omkring brugen af data.

Opbevaring af data
Institut for Folkesundhed tilbyder en virtual desktop interface (VDI) til sikker opbevaring og behandling af data, der indeholder personfølsomme oplysninger, som skal analyseres i forbindelse med dit kandidatspeciale. Vær opmærksom på at du skal oplyse vejleder(e)s AUID i specialekontrakten til oprettelse af VDI.

Informationsmøde om VDI
Instituttet afholder informationsmøde om opbevaring af data og VDI i starten af semestret. Nærmere information udsendes via Brightspace.

Får du udleveret forskningsdata til dit speciale?
Så skal du ifølge disse retningslinjer for databeskyttelse udfylde en blanket, som du, din vejleder og Institutleder underskriver. Blanketten er kun til brug for specialer på Institut for Folkesundhed.

Skulle det være aktuelt for dig, så skal du:

 • udfylde ovenstående online blanket
 • gemme blanketten og sende den pr. mail til institutleder Ole Bækgaard Nielsen obn@ph.au.dk
 • skrive emnetitel "Videregivelse af data - til underskrift"
 • du får herefter blanketten retur pr. mail fra institutleder

Samler du selv data ind, eller får udleveret kvalitetssikringsdata, skal du ikke udfylde blanketten.

Kontaktpersoner
Har du spørgsmål til ovenstående, så er du meget velkommen til at tage kontakt til Christina Dahm (faglig kontaktperson) – eller din studie-/uddannelsesleder. Hvis du har tekniske spørgsmål eller problemer med adgang mm., så skal du kontakte Health IT support.

Vejledning

Download liste over vejledere.

Undervejs i specialeforløbet får du individuel vejledning af din hovedvejleder. Hvis du skriver speciale sammen med en medstuderende, modtager I vejledning sammen.

Ud over en hovedvejleder kan du også have en projektvejleder. Projektvejlederen kan være en videnskabelig medarbejder ved Aarhus Universitet, ved en anden offentlig forskningsinstitution eller ved en privat forskningsinstitution/virksomhed. Hovedvejleder har altid det formelle ansvar for den faglige vejledning og for bedømmelsen af specialet. 

Du skal selv træffe aftale med en vejleder. Inden du kontakter en vejleder, skal du have gjort dig nogle konkrete tanker om emnet og metodevalget for dit speciale.     

Det er muligt at modtage vejledning i den specialeperiode, du er tilmeldt i.

For 30 ECTS specialer:

 • fra 1. september til 1. januar og fra 1. februar til 1. juni.


For 60 ECTS specialer

 • fra 1. september til 1. juni og fra 1. februar til 1. november.

Du skal tilknyttes en vejleder senest hhv. 1. juni og 15. december.

Du får mulighed for at høre mere om vejledere og vejledning på specialeseminaret som afholdes to gange årligt. 

Aflevering

Afleveringsfrister for speciale

 • 30 ECTS specialer der påbegyndes 1. februar afleveres den 1. juni (første hverdag i juni)
 • 30 ECTS specialer der påbegyndes 1. september afleveres den 1. januar (første hverdag i januar) 
 • 60 ECTS specialer der påbegyndes 1. september afleveres den 1. juni (første hverdag i juni) 
 • 60 ECTS specialer der påbegyndes den 1. februar afleveres den 1. november (første hverdag i november) 

Specialet afleveres inden kl. 12.00 i et samlet pdf-dokument via Digital Eksamen.

På forsiden skal følgende fremgå: titel, vejledernavn, studerendes navn og studienummer. Derudover skal det tydeligt anføres, om specialet må uploades på det digitale biblioteket.

Gode råd ved specialeskrivning

 

Forbered dig i god tid

Tidligt i semesteret før, du påbegynder dit speciale, skal du begynde at få indkredset det område, som du ønsker at skrive speciale om. Det er desuden en god ide at søge materialer på fx bibliotekerne, så du har de ønskede materialer hjemme, når du skal til at bruge dem i specialeforløbet. Der er god hjælp at hente til informationssøgning både på fagbibliotekerne på AU og på Statsbiblioteket. Det er desuden en rigtig god ide, at du allerede nu begynder at tænke over, hvem du kunne tænke dig at have som vejleder. 

Skriveprocessen

Specialeskrivningen løber over 4 mdr. i 1 semester (9 mdr. i 2 semestre, hvis du skriver et eksperimentelt speciale), og det kræver en god portion selvdisciplin. Det er utrolig vigtigt, at du får etableret en stabil arbejdssituation og en fast arbejdsrytme.

Når du udarbejder din projektformulering skal du huske, at specialet skal kunne skrives på 4 mdr./9 mdr.     

Vejledning for skriftlige opgaver på Idrætsvidenskab

Nedenfor finder du vejledningen, der gælder til alle skriftlige opgaver på idrætsvidenskab. Her kan du læse om b.la. omfang og anslag, citater og litteraturhenvisning.   

Vejledning for skriftlige opgaver på Idrætsuddannelsen 

Vejledning om vejledning

Her kan du læse en række guidelines til, hvordan du som studerende på det humanistisk-samfundsvidenskabelige spor får mest ud af dine vejledninger med forventninger, der er afstemt med vejleder.

Bøger om opgaveskrivning

I AU Studypedia kan du læse mere generelt om opgaveskrivning på universitetet.

Download hæftet Opgaveskrivning - En vejledning i udarbejdelse af akademiske opgaver af Carsten Høy og Jan Kahr Sørensen

Se Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensens Opgaveskrivning på de videregående uddannelser - en læreRbog.

Når du samarbejder med en virksomhed, kan du ofte blive mødt med et krav om fortrolighed. Læs mere om AU's retningslinier for fortrolighed ved erhvervssamarbejde her.