Valgfag

Valgfag for studerende på kandidatuddannelsen i idrætsvidenskab og kandidattilvalget i idrætsvidenskab

Nedenfor kan du læse om hvordan du tilmelder dig og prioriterer valgfag. Du kan desuden se en tabel over de valgfag der udbydes hhv. forår og efterår

Antal valgfrie ECTS for 1-faglige studerende:
- 1. semester: 10 ECTS
- 2. semester: 20 ECTS
- 3. semester: 30 ECTS

Antal valgfrie ECTS for 2-faglige studerende:
- 3. semester: 15 ECTS
- 4. semester: 30 ECTS

Antal valgfrie ECTS for studerende på kandidattilvalg (centralt fag på en anden uddannelse):
- 2. semester: 30 ECTS


Undgå undervisning, der overlapper

Du skal være opmærksom på ikke at blive tilmeldt kurser, hvor undervisningen ligger på samme tid. 

Det er særligt vigtigt at være opmærksom på, hvis du tager valgfag på andre uddannelser end idræt.

Tilmelding til valgfag

Hvis dit kommende semester byder på valgfag, så skal du ind og tilmelde dig dine ønskede valgfag på Studieselvbetjeningen (STADS).

Du skal tilmelde dig:

  • 1.-5. maj hvis du skal have valgfag i efteråret
  • 1.-5. november hvis du skal have valgfag i foråret. 

Hvordan vælger jeg valgfag?

  • Du skal vælge valgfag, så du får det antal ECTS-point, der er på dit semester. 
  • Når du prioriterer, sætter du et 1-tal ud for de fag, du gerne vil følge.

Husk, at du stadig skal prioritere de andre fag, bare ikke som din 1. prioritet.

Eksempel: Du går på 3. semester og skal have valgfag, der svarer til 30 ECTS-point. Du vil gerne have valgfagene: erhvervsrettet projektforløb (20 ECTS) og fodboldvidenskab (10 ECTS).

Når du prioriterer, sætter du et 1-tal ud for netop de to fag og ikke andre.

  • Du skal prioritere andre valgfag i tilfælde af, at der ikke er plads på de valgfag, du ønsker
  • Dine andre prioriteringer markerer du med 2, 3, 4, 5 osv.

Eksempel: 

Valgfagsudbud forår 2022

Erhvervsrettet projektforløb

1

Fodboldvidenskab

1

Modern sport and exercise psychology

2

Molekylær muskelbiologi

3

Muskelfysiologi

4

Praktik som gynasielærer

5

Valgfagsudbud forår 2023

Udbydende
uddannelse
Valgfag ECTS Human-
fysiologisk
Hum-samf. 2-faglig Tilvalg
Idrætsvidenskab KA Praktik som gymnasielærer 5 x x x x
Idrætsvidenskab KA Selvvalgt projektopgave 5/10 x x x x
Idrætsvidenskab KA  Erhvervsrettet projektforløb  15/20 x x x x
Idrætsvidenskab KA   10 x x x x
Idrætsvidenskab KA Molekylær muskelbiologi 5 x x x x
Idrætsvidenskab KA  Muskelfysiologi 10 x x x x
Idrætsvidenskab KA Modern sport and exercise psychology 10 x x x x
Idrætsvidenskab KA Sport og etik 10 x x x x
Idrætsvidenskab KA Kvalitative metoder og projektdesign 10 x obligatorisk x
Sundhedsvidenskab KA Statistik 10 obligatorisk x x

Folkesundhedsvidenskab KA

Projektledelse og sundhed

10

x

x

x

x

Folkesundhedsvidenskab KA

Stress; Mental sundhedsfremme og Forebyggelse med Mindfullnessbaserede interventioner 10 x x x x
Idrætsvidenskab BA Atletik og bevægelsesoptimering 5 x
Idrætsvidenskab BA Entreprenørskab i idræt 5 x
Idrætsvidenskab BA Idrætsskader 5 x
Idrætsvidenskab BA Fysisk træning og træningsplanlægning 10 x
Idrætsvidenskab BA Kost, helbred og præstation 10 x
Idrætsvidenskab BA Sport and exercise pshychology 10 x
Idrætsvidenskab BA Undervisning og formidling 10 x

Valgfagsudbud efterår 2022

Udbydende
uddannelse
Valgfag ECTS Human-
fysiologisk
Hum-samf. 2-faglig Tilvalg
Idrætsvidenskab Praktik som gymnasielærer 5 x x x x
Idrætsvidenskab Selvvalgt projektopgave 5/10 x x x x
Idrætsvidenskab Erhvervsrettet projektforløb 15/20 x x x x
Idrætsvidenskab Sport and globalization 10 x x x x
Idrætsvidenskab Numerisk biomekanik 10 x x x x
Idrætsvidenskab Krop, medicin og sundhed 10 x obligatorisk x x
Idrætsvidenskab Kropskultur 10 x obligatorisk x x
Idrætsvidenskab Physiology of strenght tranining 10 obligatorisk x x x
Idrætsvidenskab Træning og sundhed 10 obligatorisk x x x
Sundhedsvidenskab Videregående epidemiologi 5 x x x
Sundhedsvidenskab Praksisnær forskning: hvad, hvordan, hvorfor 10 x x x x
Folkesundhedsvidenskab

Projektledelse og sundhed  

Stress; Mental sundhedsfremme og forebyggelse med mindfuldness-baserede interventioner

10

10

x

x

x

x

x

x

x

x

Summer University

Det er muligt at vælge et af AU Summer University's tilbud som valgfag. 
Bemærk venligst særlige frister.

Hvis du har søgt - og fået plads - på AU Summer University, beder vi dig sende en mail til HE Studier.

Fag på andre uddannelser/universiteter

Hvis du ønsker at tage fag på andre uddannelser/universiteter, som erstatning for et valgfag, skal du søge om forhåndsgodkendelse.

Faget, du søger forhåndsgodkendelse til, skal være relevant i forhold til kompetenceprofilen på kandidatuddannelsen i idrætsvidenskab, og indholdet skal i det væsentligste adskille sig fra indholdet af andre fag, du tager på din uddannelse. 

Læs mere om ansøgning, dokumentation og frister her. 

Se inspirationsliste over tidligere godkendte kurser her.