Tilmelding til bachelorfag

Tilmeldingsperiode

  • Forårsfag tilmeldingsperiode: 1.-5. november  
  • Efterårsfag tilmeldingsperiode: 1.-5. maj

Valgfag og bachelorseminarer - statskundskab og samfundsfag

Statskundskab

På uddannelsens 5. semester skal du tilmeldes et valgfag, og på 6. semester skal du tilmeldes et bachelorseminar. Læs mere om tilmeldingsproceduren i trin-for-trin-guiden neden for.

Samfundsfag

Der udbydes ét bachelorseminar på 5. semester. Du vil blive automatisk tilmeldt seminaret, og du skal ikke selv foretage dig yderligere.

Du kan se seminarbeskrivelsen i kursuskataloget. Du finder beskrivelsen ved at afgrænse din søgning og vælge ’Bacheloruddannelsen i samfundsfag’ og den ønskede periode (semester).

Trin-for-trin-guide til fagtilmelding

Denne guide gælder for bachelorstuderende på statskundskab.

1. Se, hvilke fag du kan vælge i kursuskataloget
Find de valgfag/bachelorseminarer, der udbydes på din uddannelse i AU kursuskatalog. Du kan afgrænse din søgning ved at vælge ’Uddannelse’ (Bacheloruddannelsen i statskundskab) og ’Periode’ (Efterårssemester/Forårssemester).

2. Udvælg det ønskede fag
Du skal nu vælge, hvilket valgfag/bachelorseminar du ønsker at blive tilmeldt. Tilmeldingen er bindende. Det betyder, at du efter tilmeldingsfristens udløb ikke kan afmelde dig eller ændre i det valgfag/bachelorseminar, som du bliver tildelt, medmindre du søger og får en dispensation fra studienævnet.

3. Gå til tilmeldingsblanketten i tilmeldingsperioden
Log på mitstudie.au.dk og find det direkte link til studieselvbetjeningen (STADS). Gå til ’Undervisning’ -> ’Tilmeld’. Her finder du en tilmeldingsblanket med en liste over dine mulige fag.

Herfra adskiller proceduren sig, alt efter om du skal tilmelde dig valgfag eller bachelorseminar:

4. Prioritering af fag i tilmeldingsblanketten
I tilmeldingsblanketten skal du nu prioritere dine ønsker til valgfag/bachelorseminar. 

Valgfag i efterårssemesteret
Du skal angive ”1” ved det valgfag, du ønsker at blive tilmeldt.

Bachelorseminar i forårssemesteret
Du SKAL prioritere 8 bachelorseminarer ved at angive hhv. 1,2,3… osv. ud for de ønskede fag, hvor 1 angiver det bachelorseminar, du er mest interesseret i.

5. Fordeling af fag

Valgfag i efterårssemesteret
Fordelingen af valgfag er endelig den 19. maj. Der kan ske ændringer i tildeling helt frem til denne dato.

Du kan se, hvilket valgfag du er blevet tilmeldt i studieselvbetjeningen (STADS) under ‘Undervisning –> ’Vis til- og afmeldinger’. Hvis du ikke kan se et valgfag i tilmeldingsoversigten, skyldes det, at du ikke har fået en plads på det ønskede fag i første tilmeldingsrunde.

Du får her mulighed for at tilmelde dig et nyt valgfag i anden tilmeldingsrunde (se pkt. 6).

Bachelorseminarer i forårssemesteret
Fordelingen af bachelorseminarer er endelig den 18. november. Der kan ske ændringer i tildeling helt frem til denne dato.

Overstiger antallet af tilmeldinger til et bachelorseminar det antal pladser, der er på faget, vil pladserne blive fordelt ved lodtrækning.

Du kan se, hvilket bachelorseminar du er blevet tilmeldt i studieselvbetjeningen STADS under ‘Undervisning –> ’Vis til- og afmeldinger’.

6. Anden tilmeldingsrunde (gælder kun valgfag og ikke bachelorseminarer)

Hvis du ikke har fået det ønskede valgfag eller ikke har fået dig tilmeldt, har du mulighed for at tilmelde dig valgfag i anden tilmeldingsrunde, der afholdes den 20.-23. maj 2023.

Tildelingen af pladser i anden tilmeldingsrunde vil foregå efter først-til-mølle princippet. Det vil være muligt at tilmelde sig et fag, så længe der er ledige pladser på faget. Når et fag er fyldt op, vil det ikke længere være muligt at tilmelde sig det pågældende fag i tilmeldingsblanketten.
Der kan løbende komme ledige pladser på fagene.

Afmelding af valgfag eller bachelorseminar

Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag, er bundet af deres valg. Det vil sige, at efter tilmeldingsfristens udløb kan tilmeldte valgfag/bachelorseminar ikke afmeldes eller udskiftes, og faget udgør en bindende del af dit studieprogram.

Dispensation til afmelding

Studienævnet kan give tilladelse til at afmelde eller udskifte valgfag, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, der konkret vurderes at have indflydelse på din mulighed for at gennemføre faget. Du søger om dispensation via mitstudie.au.dk.