Tilmelding til kandidatfag

Tilmeldingsperiode for valgfag

Forårsfag: Tilmeld dig 1.-5. november 
Efterårsfag: Tilmeld dig 1.-5. maj

Trin for trin guide til tilmelding

 1. Find de valgfag, der udbydes på din uddannelse, i AU kursuskatalog. Du kan afgrænse din søgning ved at vælge din ’Uddannelse’ og ’Periode’.
 2. Du skal nu vælge, hvilke valgfag du ønsker at blive tilmeldt. Tilmelding til valgfag er bindende. Det betyder, at du efter tilmeldingsfristens udløb ikke kan afmelde dig eller ændre i de valgfag, som du har tilmeldt dig, medmindre du søger og får en dispensation fra studienævnet.
 3. Log på mitstudie.au.dk – find direkte link til studieselvbetjening (STADS) – tilmeld dig valgfag. Gå til ’Undervisning’ -> ’Tilmeld’. Her finder du en tilmeldingsblanket med en liste over mulige valgfag.
 4. Du skal kun tilmelde dig de valgfag/ECTS, som du ønsker at tage i det kommende semester (og du har plads til i dit studieprogram). Hvis du f.eks. mangler 10 ECTS, så kan du kun tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS. Du skal ikke tilmelde dig valgfag, hvis du skal på udveksling. Hvis du ønsker at følge valgfag samtidig med et projektorienteret forløb, Summer University eller gæstefag på anden uddannelsesinstitution kan du tilmelde dig det ønskede antal valgfag/ECTS.
 5. Du skal angive ”1” ved hvert valgfag, du ønsker at blive tilmeldt.
 6. Fordelingen af valgfag er endelig den 22. maj 2024. Du tjekker dine tilmeldinger i studieselvbetjeningen STADS under ‘Undervisning –> ’Vis til- og afmeldinger’. Der kan ske ændringer i tildeling af valgfagene helt frem til den 22. maj 2024. Hvis du f.eks. i første omgang har tilmeldt dig tre valgfag, og du nu kun kan se to valgfag i tilmeldingsoversigten, skyldes det, at du ikke har fået en plads på alle ønskede valgfag i første tilmeldingsrunde. Du kan tilmelde dig et tredje valgfag i den anden tilmeldingsrunde.
 7. Anden tilmeldingsrunde afvikles den 23.– 26. maj. Her kan du tilmelde dig valgfag med ledige pladser. Når fordelingen af valgfag er endelig, skal du herefter igen tjekke dine tilmeldinger i studieselvbetjening STADS. Hvis du ikke har fået plads efter anden tilmeldingsrunde, kan du kontakte din studieadministrator på e-mail: kandidat.bss@au.dkbachelor.bss@au.dk

Tjek om der er overlap i undervisning og eksamener

Inden du vælger fag, skal du orientere dig om sammenfald af timer og eksamener på fagene. Det er dit ansvar at sikre dig, at der ikke er sammenfald. Inden du tilmelder dig fag, er det derfor meget vigtigt, at du tjekker:

 • undervisningssammenfald i timetable.au.dk – det kan du tjekke fra den 24. april
 • eksamenssammenfald i eksamensplanen – det kan du tjekke fra den 24. april

Hvis du sammen med dit valgfag skal have et obligatorisk fag, skal du også huske at tjekke, om der er overlap mellem det obligatoriske fag og valgfaget. Det kan du ligeledes gøre i timetable.au.dk.

Oversigt over fag der ikke overlapper (fagklynger)

Du kan sikre dig mod undervisningssammenfald ved at orientere dig i 'Oversigt over fagklynger'. 

De fag, der er i samme fagklynge, har ikke undervisnings- og eksamenssammenfald. Du kan frit vælge fag fra forskellige fagklynger, men så skal du bare være opmærksom på, at der kan være undervisnings- og eksamenssammenfald.

For statskundskabsstuderende: Særlige krav til din fagtilmelding

Forvaltningsret 
Du tilmelder dig Forvaltningsret i fagtilmeldingsperioden, ligesom de øvrige kandidatfag. Forvaltningsret udbydes på flere hold og du skal derfor vælge, hvilket specifikt hold du gerne vil tilmeldes. Du skal også tjekke, at det specifikke hold ikke har undervisnings- og eksamensoverlap med dine andre kandidatfag. Hvis du ikke får plads på det ønskede hold efter 1. tilmeldingsrunde, skal du sørge for at tilmelde dig på et af de ledige hold i 2. tilmeldingsrunde.  

Du kan frit placere Forvaltningsret i løbet af kandidatuddannelsen.

Du skal vælge seminarer, så der bestås mindst:

 • Én fri hjemmeopgave (cirka 42.000 anslag inkl. mellemrum)  
 • Ét seminar, hvor undervisning og eksamen foregår på engelsk 
 • Valgfagene udgør i alt 80 ECTS. Der skal vælges minimum 50 ECTS politologiske seminarer samt 30 ECTS seminarer, der kan være enten politologiske eller samfundsvidenskabelige.

Udveksling og projektorienteret forløb

Hvis du skal på udlandsophold eller i projektorienteret forløb, skal du IKKE tilmelde dig almindelige seminarer.

Projektorienteret forløb og evt. et individuelt politologisk seminar skal tilmeldes via studieselvbetjeningen. Skal du derimod på udlandsophold eller have gæstefag på andre studier eller institutioner, skal du ikke foretage dig noget i tilmeldingsperioden. 

Skulle dit udlandsophold eller dit projektorienterede forløb alligevel ikke blive en realitet, vil studieadministrationen være dig behjælpelig med at blive tilmeldt relevante fag - kontakt kandidat.bss@au.dk. 

Pladsfordeling

Overstiger antal tilmeldinger til et fag det antal pladser, der er på faget, vil pladserne på faget fordeles ved lodtrækning. 

Får du ikke plads på et eller flere fag, skal du tilmelde dig i anden tilmeldingsrunde.

Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig tre fag, og du nu kun kan se to fag i din tilmeldingsoversigt, er det, fordi du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et tredje fag i en ny tilmeldingsrunde.

Eftertilmelding til fag

Hvis du ikke har fået det ønskede antal fag eller ikke har fået tilmeldt dig undervisning til efteråret 2024, har du mulighed for at tilmelde dig fag i studieselvbetjeningen (STADS) via mitstudie.au.dk i perioden 14.-18. august 2024.

Tilmeldingen åbner ved midnat natten til den 14. august.

 • Oversigt over seminarer med ledige pladser i efteråret 2024 (opdateres senest 10. august)


Tildelingen af pladser vil foregå efter først-til-mølle princippet, og det vil være muligt at tilmelde sig et fag, så længe der er ledige pladser på faget. Når et fag er fyldt op, vil det ikke længere være muligt at tilmelde sig det pågældende fag.

Der kan løbende komme ledige pladser på fagene i tilmeldingsperioden. 

Det er vigtigt, at du tager højde for fagklynger, time- og eksamensoverlap inden du tilmelder dig.

Afmelding af valgfag

Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag, er bundet af deres valg. Det vil sige, at efter tilmeldingsfristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udskiftes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram.  

Når du er tilmeldt et fag, kan dette derfor kun frameldes igen, hvis det pågældende semester i stedet skal bruges til: 

Dispensation til afmelding 

Hvis ingen af de ovennævnte afmeldingsårsager gør sig gældende for dig og hvis der foreligger usædvanlige forhold, der påvirker din mulighed for at gennemføre faget, kan du søge om dispensation til at afmelde eller udskifte valgfag. Du søger om dispensation via mitstudie.au.dk.

For dig som ikke har taget bacheloruddannelsen ved AU eller som har haft pause mellem din bachelor- og kandidatuddannelse

Hvis du har taget din bacheloruddannelse på et andet universitet, har haft pause mellem din bachelor- og kandidatuddannelse, eller du har søgt om at skifte studieretning, skal du tilmelde dig 1. semesters fag i studieselvbetjeningen (STADS) via mitstudie.au.dk i perioden 14.-18. august 2024.

Tilmeldingen åbner ved midnat natten til den 14. august.

 • Oversigt over seminarer med ledige pladser i efteråret 2024 (opdateres senest den 10. august)


Tildelingen af pladser vil foregå efter først-til-mølle princippet, og det vil være muligt at tilmelde sig et fag, så længe der er ledige pladser på faget. Når et fag er fyldt op, vil det ikke længere være muligt at tilmelde sig det pågældende fag.

Der kan løbende komme ledige pladser på fagene i tilmeldingsperioden.  

Det er vigtigt, at du tager højde for fagklynger, time- og eksamensoverlap, inden du tilmelder dig.

Du kan læse mere om kandidatseminarerne i kursuskataloget, og ved spørgsmål kan du kontakte studieadministrationen: kandidat.bss@au.dk

Tilmelding til obligatoriske fag

Statskundskab: Du bliver ikke automatisk tilmeldt det obligatoriske fag Forvaltningsret, og du skal således også selv angive, om du ønsker at blive tilmeldt dette fag. Vær opmærksom på, at faget frit kan placeres på alle semestre på uddannelsen.      

Kontakt

 • Har du problemer med at tilmelde dig fag i STADS eller opdager du fejl i din tilmelding, så skriv til kandidat.bss@au.dk 
 • Har du brug for hjælp til planlægning af dine fag, så kontakt studievejledningen.