SU-kontoret på AU

SU-kontoret på Aarhus Universitet vejleder og behandler ansøgninger om SU, Ungdomskort og kilometerpenge samt udlandsstipendium for alle nuværende og kommende studerende på Aarhus Universitet.

- Husk at su.dk og minSU har åbent alle dage, døgnet rundt, året rundt. 

AKTUELLE MEDDELELSER

SU i sommerferien

Bliver du bachelor dette semester (2. juni eller senere) – og skal du fortsætte på en kandidatuddannelse efter sommerferien? Så husk, at du allerede nu kan søge SU for juli måned og frem.

Findes uddannelsen ikke på listen, skal du vælge "Anden videregående uddannelse" på listen og Aarhus Universitet under Uddannelsessted. Afslutter du bacheloruddannelsen ved reeksamen i august, så skal du stadigvæk søge om SU til kandidatuddannelsen fra juli.

Læs mere om at søge SU til din kandidatuddannelse her

Skal du være forældre og søge om fødselsklip?

Fra 1. august 2022 gælder der nye regler for ekstra SU (fødselsklip), når du får barn under uddannelsen.

Du kan læse mere på siden TEMA: Nye regler for ekstra SU i forbindelse med fødsel og adoption pr. 1. august 2022.

COVID-19 og SU

Har du spørgsmål til COVID-19 og SU, kan du orientere dig i opdaterede svar på spørgsmål om SU i forbindelse med COVID-19. Kan du ikke finde svaret på siden, er du velkommen til at kontakte os. 

Handler dine spørgsmål om ungdomskort og kilometerpenge, kan du orientere dig på ungdomskort.dk

Digital ansøgning om ligestilling med danske statsborgere

Som udenlandsk statsborger skal du nu søge om ligestilling med danske statsborgere via en ny digital løsning. Du får adgang til ansøgningen om ligestilling ved at klikke på et link i den kvitteringsside, du får, når du har søgt SU i minSU. Hvis du allerede har søgt om SU, kan ansøgningen om ligestilling også findes under Søg SU > Application for equal status (foreign citizens).

Ofte stillede spørgsmål om SU

Hvordan indsender jeg min ansøgning til SU-kontoret?

​Alle ansøgninger laves på minSU. Indgang findes via www.su.dk .


I forbindelse med visse ansøgninger skal der desuden sendes en ansøgning (kvitteringsside) sammen med relevant dokumentation til SU-kontoret. Samtlige blanketter findes i menuen

Hvornår bliver mit SU-lån udbetalt?

Du får først udbetalt dit SU-lån, når du har godkendt en låneplan på minSU under ”ret din SU – godkend låneplan”. Du vil få lånet udbetalt ca. 7 -10 dage efter, du har godkendt låneplanen.

Bemærk, at du ikke kan få SU-lånet udbetalt, hvis du har afbrudt, afsluttet eller holder orlov fra din uddannelse, eller hvis du er erklæret studieinaktiv. Genoptager du uddannelsen eller bliver studieaktiv, kan du igen få udbetalt SU-lån, som du tidligere i året er blevet tildelt.

Hvornår kan jeg søge om SU?

Du kan tidligst søge om SU måneden før, du ønsker den. Starter du eksempelvis på en ny uddannelse og er berettiget til SU fra september, er det først muligt at søge om SU fra d. 1. august. Sidste frist for at søge om SU er den sidste dag i måneden (for december måned er fristen dog allerede d. 5. december). Læs mere om de forskellige tidsfrister for at søge SU og fravælge SU mv.

Jeg har fået partshøringsbrev, hvad skal jeg gøre?

Udbetalingen af din SU er betinget af, at du består tilstrækkeligt mange ECTS på din uddannelse.
Partshøringsbrevet informerer dig om, at du er for meget forsinket på din uddannelse og at din SU derfor vil blive stoppet den efterfølgende måned.

Når du har bestået det antal ECTS, der står oplyst i brevet, kan du søge om at få SU’en genoptaget. Du skal søge om at få SU'en genoptaget i minSU, og du kan søge om det fra den måned, du består de manglende ECTS.

Mangler du f.eks. at få registret ECTS fra eksaminer eller merit, skal du kontakte din Studievejledning.

Du kan læse mere om studieaktivitet på vores hjemmeside og på SU-Styrelsens hjemmeside

Jeg har mistet min SU – hvordan får jeg den tilbage?

Når du bliver erklæret studieinaktiv, og din SU derfor bliver stoppet, vil du modtage et brev, hvor det bliver beskrevet, hvordan du får din SU igen. Du kan genoptage din SU, hvis du består flere ECTS, eller hvis du tildeles tillæg af SU-klip.

Husk, at du selv skal søge om at få din SU genoptaget i minSU. Du kan læse mere om studieaktivitet på vores egen hjemmeside her og på Uddannelses- og forskningsstyrelsens side her

Jeg skal være forælder, hvad er mine muligheder?

Hvis du bliver forælder, mens du er studerende, kan du søge om fødselsklip.

Fødselsklip er ekstra SU som indsættes i dit klippekort – bliver du mor, kan du få 12 fødselsklip, mens du som far/medmor kan få 6 fødselsklip. Du kan få fødselsklippene udbetalt som enten enkeltklip, dobbeltklip eller miksklip.  Find mere information om fødselsklip og hvordan du søger her

Får jeg SU som udeboende eller hjemmeboende (bopælsstatus)?

Du får automatisk tildelt SU ud fra din folkeregisteradresse.  Det er din bopælsstatus den første dag i måneden, der afgør om du får SU som hjemme- eller udeboende.

På flyttedagen vil systemet trække oplysninger om din adresseændring og lave en ny beregning. Modtager du SU med hjemmeboendesats, men er udeboende, vil du modtage den resterende SU svarende til udeboendesats. Når den nye beregning er foretaget, vil du modtage en ny støttemeddelelse. Den kan muligvis godt komme en smule forsinket.    

FULDMAGT
Har du brug for, at andre tager sig af dine SU-forhold, skal du sende en fuldmagt til SU-kontoret. Klik her for fuldmagt (pdf).