Før afrejse

Her kan du finde praktisk information om, hvad der er vigtigt at huske, inden du skal afsted på ophold i udlandet.

Bolig

I Aarhus

Du kan fremleje din bolig til en udenlandsk studerende via Internationalt Center på AU. Fordelen er, at du kan lade dine møbler stå, og at Internationalt Center finder din lejer.

I udlandet

Det kan være en god idé at undersøge dine muligheder for bolig, inden du tager afsted til dit værtsland. Nogle universiteter tilbyder udenlandske studerende at skaffe dem en bolig, men i de fleste tilfælde skal du selv finde et sted at bo. Tjek værtsuniversitetets hjemmeside, eller skriv til deres internationale kontor, hvis du vil vide mere om deres boligpolitik eller om boligforholdene i netop din studieby. Du kan også kigge nærmere i MoveOn, hvor du kan finde brugbare links i jagten efter din bolig. 

Folkeregister

Hvis du opholder dig i udlandet over 6 måneder, skal du framelde dig folkeregistret. Hvis dit ophold varer under 6 måneder, og du beholder rådighed over din bolig i Danmark, behøver du ikke at framelde dig folkeregistret. Du melder flytning online på borger.dk.

 

 

Forsikring

Det er altid en god ide at tjekke de forsikringer, du har i forvejen, for at se om de dækker, mens du er på studieophold i udlandet. Selv om du har tegnet en sygesikring gennem dit værtsuniversitet, har du også brug for en forsikring, der dækker dit indbo og din bagage, og som giver mulighed for hjemtransport i tilfælde af sygdom. En studierejseforsikring vil normalt dække disse ting. Der gælder særlige regler vedr. forsikringer, hvis du modtager Erasmus-stipendie.

Kørekort

Hvis du vil leje bil uden for Norden og EU, har du brug for et internationalt kørekort. Henvend dig på kommunens borgerservicecenter med et pasfoto og dit kørekort. Aarhus Kommunes Borgerservice.

Læs mere om det internationale kørekort her.

Opholdstilladelse og visum

Husk at undersøge, om du har brug for en opholdstilladelse eller et visum, inden du rejser.

Skat

Legater til studierejser i udlandet er fritaget for dansk skat, når de anvendes til dækning af udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet, udgifter til kost, småfornødenheder og logi på studiestedet samt til betaling af undervisning, deltagerafgift og lignende, herunder betaling for kurser i studiestedets sprog.

Du skal oplyse SKAT om, hvilke udgifter du har haft, så de kan blive modregnet i det samlede legatbeløb på din årsopgørelse. Udgifterne skal dokumenteres med originalbilag, og det er derfor vigtigt, at du husker at gemme al dokumentation for dine udgifter i udlandet.

Er du Erasmus-studerende, vil dit Erasmus-stipendium automatisk blive indberettet til skattemyndighederne af AU som et skattefrit stipendium til studierejse. Men SKAT kan til hver en tid kræve at se dokumentation/kvitteringer på, hvad stipendiet har været brugt til. Gem derfor alle kvitteringer for transport, bolig osv.

Selv om din fulde skattepligt til Danmark er ophørt, skal du stadig betale skat af din SU i Danmark. For yderligere information, se www.su.dk. For oplysninger om skatteforhold i udlandet kontakt skattemyndighederne i det pågældende land.

SU

SU-kontoret er informeret om dit udlandsophold, når det er forhåndsgodkendt. Det er dog dit ansvar at tjekke, at dit studieophold står registreret korrekt i STADS.

Sygesikring

Norden

Du skal medbringe dit danske sygesikringsbevis og henvende dig hos din nye værtskommune med sygesikringsbeviset og dit pas.

Europa

Du skal medbringe et EU-sygesikringsbevis, som du kan bestille på din bopælskommune. Beviset er gratis, og det er gyldigt i op til et år. Med EU-sygesikringen har du ret til de samme ydelser, som borgerne i dit studieland har. Du kan derfor komme til at betale en del af behandlingen selv. Hjemtransport til Danmark er ikke dækket.  Skal du til England eller Nordirland, behøver du ikke EU-sygesikringsbeviset. Her er det nok at vise dit pas. I EU vil du altid kun være dækket på niveau med værtslandets borgere. Hvis der er megen brugerbetaling, skal du derfor overveje også at tegne en privat sygesikring. Se også afsnittet om forsikring ovenfor.

BESTIL EU-SYGESIKRINGSBEVIS - læs mere

Uden for Norden og EU

Du skal tegne en privat rejsesygesikring. Nogle værtsuniversiteter kræver, at du tegner en sygesikring gennem dem. Dette gælder altid for australske universiteter (den såkaldte OSHC), men også ofte for universiteter i USA og Canada. Husk, at en sygesikring tegnet gennem dit værtsuniversitet ikke dækker dig uden for studieperioden og heller ikke på rejser uden for værtslandet. Se også afsnittet om forsikring.

Specialpædagogisk støtte

Får du SPS (specialpædagogisk støtte) kan du tage støtten med når du tager på udvekslingsophold i udlandet. Du vil typisk kunne få den samme støtte med på udveksling, som du får bevilget til et almindeligt semester i Danmark.

Du kan tale med en SPS-vejleder, din Uddannelsesrådgiver eller din Læse-/skrive-vejleder om, hvordan du kan få støtte, mens du er på udvekslingsophold. 

Se kontaktoplysninger på SPS-vejlederne her

Eksempler på støtte kan være:

  • Ordblind – du kan fortsat bruge dine IT hjælpemidler og du kan stadig bestille e-bøger hos Nota. Hvis du får Læse-/skrive-vejledning så kan du aftale, at du får støttetimerne på zoom mens du er afsted.
  • Psykiske og neurologiske lidelser. Hvis du har et støtteforløb med en Uddannelsesrådgiver kan du aftale med vedkommende, at I er i jævnlig kontakt mens du er afsted.
  • Andre handicaps og sygdomme. Prøv at tale med en SPS vejleder om, hvilke muligheder der er for at få støtte under udveksling i udlandet.

Pre-departure møder

Her finder du PowerPoint præsentationen fra det seneste Pre-departure møde for studerende, som skal på udveksling i efteråret 2023

Pre-departure meeting in Danish, Autumn semester 2023