Fakultetsstipendie

 Kriterier for tildeling af fakultetsstipendiet

Fakultetsstipendiet tildeles studerende, der tager på udveksling i udlandet, og som ikke får Erasmus-stipendium eller lignende. Tildeling af fakultetsstipendiet er betinget af, at det dækker ekstraudgifter i forbindelse med udvekslingsopholdet, som ikke finansieres af andre offentlige tilskud, legater eller lignende.

Derudover er der følgende krav til uddeling af stipendiet:

  • Tilskud gives kun til aktiviteter, der er forhåndsgodkendt til meritoverførsel.
  • Tilskud gives kun til ophold af min. 3 måneders varighed, og hvor der optjenes min. 5 ECTS points pr. måned.
  • Det skal tilstræbes, at studieopholdet ikke bliver unødvendigt studieforlængende. Ansøgeren skal derfor udarbejde en studieplan for sin kandidatuddannelse.

Stipendiets størrelse

Alle tilskudsberettigede kan få tilskud på 1000,- kr. til rejsen uafhængigt af rejsedestination, idet der tages udgangspunkt i den studerendes faglige udbytte, som ikke anses for at være afhængigt af rejsens mål

Derudover gives der støtte til opholdsudgifter på 1250,- pr. måned pr. 5 optjente ECTS points. Dvs., at der ikke kan gives ekstra støtte, selv om den studerende optjener mere end 5 ECTS pr. måned.

Ansøgning

Der kan ansøges på to tidspunkter: Senest 1. marts for studieophold i efterårssemesteret og senest 1. november for studieophold i forårssemesteret.

Ansøgningen sker på nedenstående skema. Hvis der på baggrund af ovenstående tildelingskriterier er ansøgninger for mere end den afsatte ramme, kan tilskuddet reduceres.

Ansøgningsskema

Til udfyldning af skemaet kan nedenstående være til hjælp:

Fakultet: HE

Bestået/ Forventet bestået grunduddannelse(måned/år): refererer til færdiggørelse af de første 3 år af studiet, dvs. at Fag således bliver medicinsk mikrobiologi.

Fagkode: ikke alle universiteter benytter fagkoder

Navn på koordinator ved Aarhus Universitet: Lene Birkegaard Pedersen

Adresse på koordinator ved Aarhus Universitet: Katrinebjergvej 89F, 8200 Aarhus N, mail: lbp@au.dk, telefon: 871 52575,  

Varighed af studieperioden: VIGTIGT. Så præcist som muligt, undersøg via hjemmesider på værtsuniversitet el korrespondance med værtsuniversitetet. Skriv ikke blot fra januar - juni, men fx. fra 28. januar 200x - 22. juni 200x. Den angivne periode er studieperioden inkl. evt. eksamen. Hvis det passer ind i dine planer i øvrigt, må du selvfølgelig gerne opholde dig i værtslandet både før og efter studieperioden, men opgiv her kun studieperioden så præcist som muligt. 

Beskrivelse af dine studieplaner: her skal der redegøres for resten af studieforløbet. Hvordan har du tænkt at studiet skal gennemføres? Hvordan skal resterende fag tages? Hvis du vælger at tage et helt semester i udlandet er det nemt. Hvis du deler et semester op skal studieplanen bruges til at tænke over hvordan resten af semestret skal hænge sammen. 

Hvis du har flere ønsker, anføres hvert scenarie for sig.