Semestre

HAR DU TALENT?

prøv et talentforløb, som både udvikler og udfordrer dig.

Undervisning på kandidatuddannelsen i Sygepleje

Husk at oplyse om du læser på Campus Aarhus eller Campus Emdrup, når du kontakter HE Studier  - det kan have betydning for dit svar.

Eksamen på kandidatuddannelsen i Sygepleje

Vi anbefaler dig at læse vigtig information omkring eksamen under menuen Generelt om eksamen samt nedenstående:

  • Semester eksamensplan findes under hver enkelt semester
  • Se rammer for undervisning og eksamen i studieordningen og i kursuskataloget (søg på kursets navn og semester)  

Husk at oplyse om du læser på Campus Aarhus eller Campus Emdrup, når du kontakter HE Studier - det kan have betydning for dit svar.

Anonyme eksamener

Der er to eksamenstyper, der er anonyme:

  • Alle skriftlige eksamener uden vejledning
  • Alle skriftlige eksamener, der er stedprøver og med tilsyn


At en eksamen er anonym betyder, at du skal aflevere med dit eksamensnummer. Hvis du er i tvivl om, hvad dit eksamensnummer er, kan du finde det på dit studiekort (gælder dog ikke Emdrup), via Digital Eksamen eller under eksamenstilmelding i din STADS selvbetjening. Det vil være en god idé at have styr på det inden din eksamen går igang.

Indstillingsbetingelser til eksamen

Nogle kurser kræver, at du skal have godkendt indstillingsbetingelser, før du må gå til eksamen - du kan se hvilke i din studieordning.

Af studieordningen fremgår det også, at godkendes indstillingsbetingelsen for eksamen ikke inden den af kursusansvarliges fastsatte frist, bruger du et prøveforsøg og kan dermed ikke deltage i ordinær eksamen.
Fristen for godkendelse af indstillingsbetingelserne forud for re-eksamen vil være 10 dage før datoen for re-eksamen.

Du skal selv sørge for tilmelding til dit 2. forsøg, som vi anbefaler bør ligge i samme eksamenstermin. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du vælger ikke at tilmelde dig dit 2. forsøg ved re-eksamen i umiddelbar forlængelse af den ordinære eksamen, dvs. i samme eksamenstermin, så vil du først kunne tilmelde dig dit 2. forsøg ved ordinær eksamen det efterfølgende år. Se info om tilmelding til 2. og 3. forsøg.

Lydoptagelser af undervisningen

Som studerende må du i udgangspunktet gerne lydoptage undervisningen til eget brug. Den enkelte underviser kan dog af pædagogiske årsager beslutte, at undervisningen ikke må optages. Det er derfor altid en god idé at tale med din underviser, før du optager undervisningen.

Hvis du har optaget undervisningen, må du aldrig dele optagelserne med andre. Dette skyldes reglerne om ophavsret og databeskyttelse. Hvis du vil offentliggøre optagelserne, kræver det samtykke fra både underviseren og alle øvrige medstuderende, der optræder på optagelsen.

Vær opmærksom på, at der er særlige regler for studerende med særlige behov, da de kan have en særlig tilladelse til at benytte sig af lydoptagelser som hjælpemiddel.

Opslagstavle

Dimission 2019

Campus Aarhus  

Tid: Tirsdag d. 25. juni kl. 10-ca. 12
Sted: Aulaen, bygning 1412

med efterfølgende buffet i Solgården og Vandrehallen.

Campus Emdrup 

Tid: Onsdag d. 26. juni kl. 14-ca. 16
Sted: Auditorium D169, Campus Emdrup

med efterfølgende buffet i følgende lokaler: D170, D165 og D166.

Deltagelse kræver tilmelding og du vil som kommende dimittend modtage en mail/besked i løbet af maj måned omkring tilmelding.

Overflytning mellem Aarhus og Emdrup?

Muligheden for at blive overflyttet mellem Aarhus og Emdrup er begrænset, men du kan læse mere her under "Optagelse Emdrup eller Aarhus?". 

1-årig licens til Stata

Du kan købe en et-årig licens til Stata (1. sep. - 31.aug.). Indkøb foregår via webshoppen og du kan læse mere om programmet, vejledning og installation her.

361597 / i40