Nursing Science (NS)

Forår 2020

Undervisning - hvor og hvornår

Forårssemestret starter officielt 1. februar hvert år.

Herunder finder du den overordnede semesterplan for 2.semesters undervisning, foråret 2020:

Du kan finde detaljerede kursusplaner med lokaleinformation på Blackboard fra midt-januar.

Der kan komme ændringer løbende. Eventuelle ændringer vil fremgå af Blackboard. Information om litteratur vil blive offentliggjort i løbet af januar måned på Blackboard, som du er blevet tilmeldt automatisk, hvis du er tilmeldt kurset.

Du kan finde information om kursernes indhold i kursuskataloget.

Vær opmærksom på, at du på kurset 'Valgfri videregående metode' på 2.semester skal vælge enten 'Videregående kvalitative metoder' eller 'Statistik'. Hvis du vælger at følge valgfag på et andet campus, end hvor du er indskrevet, er du selv ansvarlig for eventuelle rejseomkostninger

Eksamen - hvor og hvornår

Den endelige og gældende eksamensplan for sommeren 2020 finder du her.

Bemærk, at du kan finde din individuelle eksamensplan incl. lokaleinformation via Digital eksamen senest fra 15. maj. Herefter kan datoerne betragtes som gældende.  Der er som udgangspunkt ingen eksaminer i juli måned. 

Se vejledning for afleveringer.

Offentliggørelse af karakterer
Dine karakterer kan blive offentliggjort løbende helt frem til den udmeldte deadline for offentliggørelse. Denne deadline finder du på Digital Eksamen. Først efter denne deadline vil det være muligt at tilmelde sig eventuel reeksamen via mitstudie.au.dk.

Gruppeopgaver

Særligt for eksamen i Patient og borgerrettet sygepleje samt "Valgfri videregående metode" (Videregående kvalitative metoder eller Statistik) gælder: Procedure ved individuel eksaminering af gruppeopgave

Indstillingsbetingelser
For nogle fag er der særlige betingelser du skal opfylde for at du kan gå til eksamen. Det gælder for fagene Sygeplejens teoriudvikling samt Aktuelle tendenser. Får du ikke godkendt din indstillingsbetingelse, bruger du et prøveforsøg. Vi anbefaler dig at kontakte studievejledningen i dette tilfælde. 

Læs mere om indstillingsbetingelser under Undervisning og eksamen.

Reeksamen
Du finder datoerne for reeksamen i eksamensplanen ovenfor. Du skal selv sørge for at tilmelde dig re-eksamen via mitstudie.au.dk. Vær opmærksom på den korte frist.

Se mere om reeksamen under Generelt om eksamen.

Speciale

Tidsplan for sommeren 2021 - link følger

Opgavebank (opgaver til inspiration)
Emnebank 
(emner til inspiration) - link til revideret version følger
Vejlederemner (liste over vejledere) - link til revideret version følger

Når du først er tilmeldt, og forårssemestret begynder, så vil du kunne finde alle vigtige informationer (deadlines, tid, sted mm.) omkring dit specialeforsvar via Digital Eksamen.

Du finder mange nyttige informationer omkring specialeskrivning her på Studieportalen og har du praktiske spørgsmål omkring speciale, så kontakt HE Studier: eksamen.sygepleje.studadm@au.dk

Yderligere information om eksamen findes  i Studieordningen af 2019 og du kan læse generelt om at skrive speciale her

Efterår 2020

Undervisning - hvor og hvornår

Campus Aarhus og Emdrup:

1. semester:

Information om litteratur og detaljerede kursus-/læseplaner vil blive offentliggjort af din underviser i løbet af august måned via Blackboard. Du vil som 1. semester studerende blive tilmeldt e-læringsportalen Blackboard automatisk. Log ind med WAYF. 

Holdene bliver dannet midt i august og sammensat tilfældigt - og du vil være på det samme hold på begge metodekurser. Det vil desværre ikke være muligt at ønske hold.

3. semester:

Se endvidere under menupunktet Valgfag.

Du kan finde information om alle kurser i Kursuskataloget.

 

Eksamen - hvor og hvornår

Her finder du den foreløbige eksamensplan for vinteren 2020/21:

Bemærk, at du kan finde din individuelle eksamensplan incl. lokaleinformation via Digital eksamen senest fra 1. november. Herefter kan datoerne betragtes som gældende.

Se vejledning for afleveringer.

Offentliggørelse af karakterer

Dine karakterer kan blive offentliggjort løbende helt frem til den udmeldte deadline for offentliggørelse. Denne deadline finder du på Digital Eksamen. Først efter denne deadline vil det være muligt at tilmelde sig eventuel reeksamen via mit.au.dk.

Indstillingsbetingelser

For nogle fag er der særlige betingelser du skal opfylde for at du kan gå til eksamen. Det gælder for fagene Sygeplejens teoriudvikling samt Aktuelle tendenser. Får du ikke godkendt din indstillingsbetingelse, bruger du et prøveforsøg. Vi anbefaler dig at kontakte studievejledningen i dette tilfælde. 

Læs mere om indstillingsbetingelser under Undervisning og eksamen.

Reeksamen

Du finder datoerne for reeksamen i eksamensplanen ovenfor. Du skal selv sørge for at tilmelde dig re-eksamen via mitstudie.au.dk. Vær opmærksom på den korte frist.

Se mere om reeksamen under Generelt om eksamen.