Nursing Science (NS)

Forår 2021

Undervisning på kandidat i sygepleje

Husk at oplyse om du læser på Campus Aarhus eller Campus Emdrup, når du kontakter HE Studier  - det kan have betydning for dit svar.

Valgfag på andet campus

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at følge valgfag på et andet campus, end hvor du er indskrevet, er du selv ansvarlig for eventuelle rejseomkostninger.

Eksamen - hvor og hvornår

Den FORELØBIGE eksamensplan for sommeren 2021 finder du her.

Bemærk, at du kan finde din individuelle eksamensplan incl. lokaleinformation via Digital eksamen senest fra 15. maj. Herefter kan datoerne betragtes som gældende.  

Se vejledning for afleveringer.

Offentliggørelse af karakterer
Dine karakterer kan blive offentliggjort løbende helt frem til den udmeldte deadline for offentliggørelse. Denne deadline finder du på Digital Eksamen. Først efter denne deadline vil det være muligt at tilmelde sig eventuel reeksamen via mitstudie.au.dk.

Gruppeopgaver

Særligt for eksamen i Patient og borgerrettet sygepleje samt "Valgfri videregående metode" (Videregående kvalitative metoder eller Statistik) gælder: Procedure ved individuel eksaminering af gruppeopgave

Indstillingsbetingelser
For nogle fag er der særlige betingelser du skal opfylde for at du kan gå til eksamen. Det gælder for fagene Sygeplejens teoriudvikling samt Aktuelle tendenser. Får du ikke godkendt din indstillingsbetingelse, bruger du et prøveforsøg. Vi anbefaler dig at kontakte studievejledningen i dette tilfælde. 

Læs mere om indstillingsbetingelser under Undervisning og eksamen.

Reeksamen
Du finder datoerne for reeksamen i eksamensplanen ovenfor. Du skal selv sørge for at tilmelde dig re-eksamen via mitstudie.au.dk. Vær opmærksom på den korte frist.

Se mere om reeksamen under Generelt om eksamen.

Efterår 2020

Undervisning på kandidat i sygepleje

Campus Aarhus og Emdrup:

1. semester:

Information om litteratur og detaljerede kursus-/læseplaner vil blive offentliggjort af din underviser i løbet af august måned via Blackboard. Du vil som 1. semester studerende blive tilmeldt e-læringsportalen Blackboard automatisk. Log ind med WAYF. 

Holdene bliver dannet midt i august og sammensat tilfældigt - og du vil være på det samme hold på begge metodekurser. Det vil desværre ikke være muligt at ønske hold.

3. semester:

Se endvidere under menupunktet Valgfag.

Du kan finde information om alle kurser i Kursuskataloget.

 

Eksamen - hvor og hvornår

Her finder du den ENDLIGE eksamensplan for vinteren 2020/21:

Se venligst eksamens plan B

Bemærk, at du kan finde din individuelle eksamensplan incl. lokaleinformation via Digital eksamen fra primo november. Herefter kan datoerne betragtes som gældende.

Se vejledning for afleveringer.

Offentliggørelse af karakterer

Dine karakterer kan blive offentliggjort løbende helt frem til den udmeldte deadline for offentliggørelse. Denne deadline finder du på Digital Eksamen. Først efter denne deadline vil det være muligt at tilmelde sig eventuel reeksamen via mitstudie.au.dk.

Indstillingsbetingelser

For nogle fag er der særlige betingelser du skal opfylde for at du kan gå til eksamen. Det gælder for fagene Sygeplejens teoriudvikling samt Aktuelle tendenser. Får du ikke godkendt din indstillingsbetingelse, bruger du et prøveforsøg. Vi anbefaler dig at kontakte studievejledningen i dette tilfælde. 

Læs mere om indstillingsbetingelser under Undervisning og eksamen.

 

Særligt for eksamen i 'Aktuelle tendenser i sygepleje':

Du skal aflevere din opgaveformulering via en elektronisk blanket. Se knappen "Blanket til opgaveformulering" nedenfor. Når du har indsendt blanketten, vil du få et autosvar som bekræftelse (angiv din post.au.dk mailadresse).

  • 25. nov. kl. 9:00 - Opgaveformulering indsendes via særlig blanket
  • 27. nov. - Vejlederfordeling offentliggøres via Digital Eksamen

 

Reeksamen

Du finder datoerne for reeksamen i eksamensplanen ovenfor. Du skal selv sørge for at tilmelde dig re-eksamen via mitstudie.au.dk. Vær opmærksom på den korte frist.

Se mere om reeksamen under Generelt om eksamen.