3. semester

Undervisning efterår 2019

Undervisningen starter uge 36 i efteråret 2019.

Her finder du semesterplanen for efteråret 2019:

Detaljerede kursus-/læseplaner for 3.semester vil du kunne finde via Blackboard fra medio august. Information om litteratur vil blive offentliggjort af din underviser i løbet af august måned via Blackboard.

Du kan finde information om kurserne på 3.semester i Kursuskataloget.

Vær opmærksom på, at valgfag er beskrevet i en bjælke for sig selv.

Særligt for valgfag

På 3. semester skal du følge valgkurser på i alt 20 ECTS. 

Undervisningsformen vil fremgå af Kursuskataloget og afhænger af, hvilket valgfagskursus du følger.

Læs mere på valgfagssiden her på portalen.

Eksamen vinter 2019-20

Ordinær eksamen

Her finder du en samlet ENDELIG eksamensplan for 3. semester, Vinteren 2019/20.

Vær opmærksom på, at den omfatter de 3 sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser og bemærk venligst, at du via Digital Eksamen finder din individuelle eksamensplan senest fra 1. november.

Se vejledning for afleveringer.

Hvis du har spørgsmål omkring eksamen så send en mail til: eksamen.sygepleje.studadm@au.dk

Vær venligst opmærksom på, at dine karakterer kan blive offentliggjort løbende helt frem til den udmeldte deadline for offentliggørelse. Denne deadline finder du via Digital Eksamen. Først efter denne deadline vil det være muligt at tilmelde sig eventuel reeksamen via mit.au.dk.  

Særligt for eksamen i 'Aktuelle tendenser i sygepleje':

Du skal aflevere din opgaveformulering via en elektronisk blanket. Se knappen "Blanket til opgaveformulering" nedenfor. Når du har indsendt blanketten, vil du få et autosvar som bekræftelse (angiv din post.au.dk mailadresse). Vi skriver til dig, hvis vi mangler din blanket.

  • 14. november kl. 12:00   Opgaveformulering indsendes via særlig blanket
  • 21. november                  Plan for vejlederfordeling offentliggøres via Digital Eksamen

 

Indstillingsbetingelser

For nogle fag er der særlige betingelser for at blive indstillet til eksamen. På 3.semester gælder det for faget Aktuelle tendenser, hvor du skal gennemføre en obligatorisk øvelse, for at du kan blive indstillet til eksamen. 

Får du ikke godkendt din indstillingsbetingelse inden for de udstukne frister, bruger du et prøveforsøg. Vi anbefaler dig at kontakte studievejledningen i dette tilfælde. Den kursusansvarlige vil informere dig om fristen for opfyldelse af indstillingsbetingelserne.

Læs mere om indstillingsbetingelser under Undervisning og eksamen.

 

Reeksamen

Se under Generelt om eksamen.

Er du i tvivl om det videre forløb, så anbefaler vi, at du tager kontakt til studievejledningen på ka.health.udd@au.dk. Se yderligere information under Undervisning og eksamen